Artist
Farhan Akhter & Hrithik Roshan

Farhan Akhter & Hrithik Roshan