Mo ghaol sa bho/cha toir Iain Mor a nighean dhomh/Lady Montgomery/an teid thu bhuain mhaor

Mo ghaol sa bho/cha toir Iain Mor a nighean dhomh/Lady Montgomery/an teid thu bhuain mhaor