Artist
Usha Mangeshkar and Kamlesh Avasthi

Usha Mangeshkar and Kamlesh Avasthi