Puirt: Nuair Bha Mi Na Mo Bhaighdinn/B'fhear Mar A Bha Mi'n Uiridh/Tha Fionnlagh Ag Innear

Puirt: Nuair Bha Mi Na Mo Bhaighdinn/B'fhear Mar A Bha Mi'n Uiridh/Tha Fionnlagh Ag Innear