Polegnala E Todora (Theodora Is Dozing)

Polegnala E Todora (Theodora Is Dozing)

Artist
Traditional Bulgarian, Philip Koutev & Ensemble of the Bulgarian Republic

Traditional Bulgarian, Philip Koutev & Ensemble of the Bulgarian Republic