Cliar
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/f9fc485f-d100-47b1-b86e-2f4d385266a2
Cliar Cliar Cliar Cliar


Tracks

Sort by

Cliar
CHAILL MO LAMH A LUTHS/DILI O IODALAM/INNS' DHOMH-SA CA'IL THU CADAL/BUACHAILLE
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
CHAILL MO LAMH A LUTHS/DILI O IODALAM/INNS' DHOMH-SA CA'IL THU CADAL/BUACHAILLE CHAILL MO LAMH A LUTHS/DILI O IODALAM/INNS' DHOMH-SA CA'IL THU CADAL/BUACHAILLE CHAILL MO LAMH A LUTHS/DILI O IODALAM/INNS' DHOMH-SA CA'IL THU CADAL/BUACHAILLE CHAILL MO LAMH A LUTHS/DILI O IODALAM/INNS' DHOMH-SA CA'IL THU CADAL/BUACHAILLE
Cliar
Is truagh nach do rugadh dall mi
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Is truagh nach do rugadh dall mi Is truagh nach do rugadh dall mi Is truagh nach do rugadh dall mi Is truagh nach do rugadh dall mi
Arthur Cormack
SOLUS M'AIGH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
SOLUS M'AIGH SOLUS M'AIGH SOLUS M'AIGH SOLUS M'AIGH
Cliar
Mo Chailin Dileas Donn
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Mo Chailin Dileas Donn Mo Chailin Dileas Donn Mo Chailin Dileas Donn Mo Chailin Dileas Donn
Cliar
Bha Mo Leannan Ann
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Bha Mo Leannan Ann Bha Mo Leannan Ann Bha Mo Leannan Ann Bha Mo Leannan Ann
Cliar
Chaill Mo Lamh A Luths
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Chaill Mo Lamh A Luths Chaill Mo Lamh A Luths Chaill Mo Lamh A Luths Chaill Mo Lamh A Luths
Cliar
Domhnall Nan Domhnall
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Domhnall Nan Domhnall Domhnall Nan Domhnall Domhnall Nan Domhnall Domhnall Nan Domhnall
Cliar
A' Chailin Mhaiseach Dhonn
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
A' Chailin Mhaiseach Dhonn A' Chailin Mhaiseach Dhonn A' Chailin Mhaiseach Dhonn A' Chailin Mhaiseach Dhonn
Cliar
Ghraidh an Tig Thu (Will you Come Love)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Ghraidh an Tig Thu (Will you Come Love) Ghraidh an Tig Thu (Will you Come Love) Ghraidh an Tig Thu (Will you Come Love) Ghraidh an Tig Thu (Will you Come Love)
Cliar
Fhuair mi nead na gurra-guig / Seonaid NicGumaraid / Pòg o leannan an fhidhleir / A Minor
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Fhuair mi nead na gurra-guig / Seonaid NicGumaraid / Pòg o leannan an fhidhleir / A Minor Fhuair mi nead na gurra-guig / Seonaid NicGumaraid / Pòg o leannan an fhidhleir / A Minor Fhuair mi nead na gurra-guig / Seonaid NicGumaraid / Pòg o leannan an fhidhleir / A Minor Fhuair mi nead na gurra-guig / Seonaid NicGumaraid / Pòg o leannan an fhidhleir / A Minor
Cliar
Iain Ghlinn Cuaich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Iain Ghlinn Cuaich Iain Ghlinn Cuaich Iain Ghlinn Cuaich Iain Ghlinn Cuaich
Cliar
Cailleach an Airgid, Rachainn a Shuiridh air a Oighrig
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Cailleach an Airgid, Rachainn a Shuiridh air a Oighrig Cailleach an Airgid, Rachainn a Shuiridh air a Oighrig Cailleach an Airgid, Rachainn a Shuiridh air a Oighrig Cailleach an Airgid, Rachainn a Shuiridh air a Oighrig
Cliar
Dhomhnall An Duin
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Dhomhnall An Duin Dhomhnall An Duin Dhomhnall An Duin Dhomhnall An Duin
Cliar
PUIRT A BEUL: MACSHITHICH/RIOBAINNEAN MORA/DHANNSAINN RI DANNS'/BROCHAN LOM,TANA LOM/FEAR A CHUIL BHAIN
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
PUIRT A BEUL: MACSHITHICH/RIOBAINNEAN MORA/DHANNSAINN RI DANNS'/BROCHAN LOM,TANA LOM/FEAR A CHUIL BHAIN PUIRT A BEUL: MACSHITHICH/RIOBAINNEAN MORA/DHANNSAINN RI DANNS'/BROCHAN LOM,TANA LOM/FEAR A CHUIL BHAIN PUIRT A BEUL: MACSHITHICH/RIOBAINNEAN MORA/DHANNSAINN RI DANNS'/BROCHAN LOM,TANA LOM/FEAR A CHUIL BHAIN PUIRT A BEUL: MACSHITHICH/RIOBAINNEAN MORA/DHANNSAINN RI DANNS'/BROCHAN LOM,TANA LOM/FEAR A CHUIL BHAIN
Cliar
O Thoir A Nall Am Botul
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
O Thoir A Nall Am Botul O Thoir A Nall Am Botul O Thoir A Nall Am Botul O Thoir A Nall Am Botul
Cliar
Gaol nam Fear Dubh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Gaol nam Fear Dubh Gaol nam Fear Dubh Gaol nam Fear Dubh Gaol nam Fear Dubh
Cliar
Am Buachaille Ban
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Am Buachaille Ban Am Buachaille Ban Am Buachaille Ban Am Buachaille Ban
Cliar
Clo Mhic Ille Mhicheil/Blue Bonnets
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Clo Mhic Ille Mhicheil/Blue Bonnets Clo Mhic Ille Mhicheil/Blue Bonnets Clo Mhic Ille Mhicheil/Blue Bonnets Clo Mhic Ille Mhicheil/Blue Bonnets
Cliar
An Gille Mear (The King of Laois
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
An Gille Mear (The King of Laois An Gille Mear (The King of Laois An Gille Mear (The King of Laois An Gille Mear (The King of Laois
Cliar
AN GILLE DUBH CIAR DUBH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
AN GILLE DUBH CIAR DUBH AN GILLE DUBH CIAR DUBH AN GILLE DUBH CIAR DUBH AN GILLE DUBH CIAR DUBH
Cliar
Ho Ro mo Chuachag
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Ho Ro mo Chuachag Ho Ro mo Chuachag Ho Ro mo Chuachag Ho Ro mo Chuachag
Cliar
Strathspeys & Reels
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
Strathspeys & Reels Strathspeys & Reels Strathspeys & Reels Strathspeys & Reels
Cliar
A Nighneag a' Ghraidh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.57/img/track_fallback.png
link
A Nighneag a' Ghraidh A Nighneag a' Ghraidh A Nighneag a' Ghraidh A Nighneag a' Ghraidh
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss