Mairi MacInnes
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/default_artist_images/pop2.jpg
1964-08-15
https://musicbrainz.org/artist/f62d6b60-b659-4850-8fa7-d3d814868834
Mairi MacInnes Mairi MacInnes Mairi MacInnes Mairi MacInnes


Mairi MacInnes Tracks

Sort by

Mairi MacInnes
Mile Marphaisg Air A Ghaol
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Mile Marphaisg Air A Ghaol Mile Marphaisg Air A Ghaol Mile Marphaisg Air A Ghaol Mile Marphaisg Air A Ghaol
Catherine-Ann MacPhee
Canan nan Gaidheal
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Canan nan Gaidheal Canan nan Gaidheal Canan nan Gaidheal Canan nan Gaidheal
Côr Meibion Llangwm
SHI SHI/AN AISLING
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
SHI SHI/AN AISLING SHI SHI/AN AISLING SHI SHI/AN AISLING SHI SHI/AN AISLING
Mairi MacInnes
Siantan
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Siantan Siantan Siantan Siantan
Mairi MacInnes
CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
Catherine-Ann MacPhee
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
Mairi MacInnes
Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò
Mairi MacInnes
DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH
Mairi MacInnes
GRAS
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
GRAS GRAS GRAS GRAS
Mairi MacInnes
Saothair (Toil)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Saothair (Toil) Saothair (Toil) Saothair (Toil) Saothair (Toil)
Mairi MacInnes
Battle (Comhrag)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Battle (Comhrag) Battle (Comhrag) Battle (Comhrag) Battle (Comhrag)
Mairi MacInnes
Oran Uibhist
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Oran Uibhist Oran Uibhist Oran Uibhist Oran Uibhist
Mairi MacInnes
Gras (Grace)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Gras (Grace) Gras (Grace) Gras (Grace) Gras (Grace)
Mairi MacInnes
Leis An Lurgainn
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Leis An Lurgainn Leis An Lurgainn Leis An Lurgainn Leis An Lurgainn
Mairi MacInnes
Fealla Dha: Fair An T-Seasgain
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain
Mairi MacInnes
Ysbryd y Gael
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Ysbryd y Gael Ysbryd y Gael Ysbryd y Gael Ysbryd y Gael
Mairi MacInnes
Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh
Mairi MacInnes
TILLIDH MI
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
TILLIDH MI TILLIDH MI TILLIDH MI TILLIDH MI
Mairi MacInnes
Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny) Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny) Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny) Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny)
Mairi MacInnes
Cum Ar 'Naire
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Cum Ar 'Naire Cum Ar 'Naire Cum Ar 'Naire Cum Ar 'Naire
Mairi MacInnes
DEalachadh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
DEalachadh DEalachadh DEalachadh DEalachadh
Mairi MacInnes
A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi
Add music you love and enjoy it

Back to artist
Added. Check out your playlist Dismiss