Mairi MacInnes
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/default_artist_images/pop2.jpg
1964-08-15
https://musicbrainz.org/artist/f62d6b60-b659-4850-8fa7-d3d814868834
Mairi MacInnes Mairi MacInnes Mairi MacInnes Mairi MacInnesTracks

Sort by

Catherine-Ann MacPhee, Ishbel MacAskill, Kenna Campbell, Mairi MacInnes, Wilma Kennedy & Ms Mary-Ann Kennedy
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
Mairi MacInnes
Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny) Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny) Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny) Oran Na Cloiche (The Stone Of Destiny)
Mairi MacInnes
CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
Mairi MacInnes
DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH
Mairi MacInnes
Cum Ar 'Naire
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Cum Ar 'Naire Cum Ar 'Naire Cum Ar 'Naire Cum Ar 'Naire
Mairi MacInnes
DEalachadh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
DEalachadh DEalachadh DEalachadh DEalachadh
Mairi MacInnes
Battle (Comhrag)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Battle (Comhrag) Battle (Comhrag) Battle (Comhrag) Battle (Comhrag)
Mairi MacInnes
Siantan
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Siantan Siantan Siantan Siantan
Mairi MacInnes
GRAS
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
GRAS GRAS GRAS GRAS
Mairi MacInnes & SIMON MACKENZIE
A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi
Mairi MacInnes
Fealla Dha: Fair An T-Seasgain
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain
Mairi MacInnes
TILLIDH MI
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
TILLIDH MI TILLIDH MI TILLIDH MI TILLIDH MI
Mairi MacInnes
Grace
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Grace Grace Grace Grace
Mairi MacInnes & Angus John MacMillan
MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR
Mairi MacInnes
Childhood
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Childhood Childhood Childhood Childhood
Mairi MacInnes
Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh

Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh

Mairi MacInnes
Na Gillean nach Maireann
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Na Gillean nach Maireann Na Gillean nach Maireann Na Gillean nach Maireann Na Gillean nach Maireann
Mairi MacInnes
Reflection
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Reflection Reflection Reflection Reflection
Mairi MacInnes
Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò
Mairi MacInnes
Home
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Home Home Home Home
Mairi MacInnes
Mischief - Fealla Dha
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.47/img/track_fallback.png
link
Mischief - Fealla Dha Mischief - Fealla Dha Mischief - Fealla Dha Mischief - Fealla Dha
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss