Mairi MacInnes
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/default_artist_images/pop2.jpg
1964-08-15
https://musicbrainz.org/artist/f62d6b60-b659-4850-8fa7-d3d814868834
Mairi MacInnes Mairi MacInnes Mairi MacInnes Mairi MacInnesTracks

Sort by

Mairi MacInnes & SIMON MACKENZIE
A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi A Ghaoil, Leig Dhachhaigh Gum Mhathair Mi
Mairi MacInnes
GRAS
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
GRAS GRAS GRAS GRAS
Mairi MacInnes
Fealla Dha: Fair An T-Seasgain
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain Fealla Dha: Fair An T-Seasgain
Mairi MacInnes
DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH DEALACHADH: BU CHAOMH LEAM BHI MIREADH
Mairi MacInnes
CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH CAIRDEAS: BHEIR SORAIDH, SORAIDH BHUAM/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
Catherine-Ann MacPhee, Ishbel MacAskill, Kenna Campbell, Mairi MacInnes, Wilma Kennedy & Ms Mary-Ann Kennedy
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael Canan Nan Gaidheal - Language of the Gael
Mairi MacInnes
TILLIDH MI
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
TILLIDH MI TILLIDH MI TILLIDH MI TILLIDH MI
Mairi MacInnes
Grace
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Grace Grace Grace Grace
Mairi MacInnes & Angus John MacMillan
MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR MEORACHADH: MI N SEO NAM ONAR
Mairi MacInnes
Childhood
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Childhood Childhood Childhood Childhood
Mairi MacInnes
Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh

Leanabachd/Oran do Phenny/B'Fhear leam Fhin Gum Beireadh an t-eile/Gealbhodaich 'sa Bheinn Duibh

Mairi MacInnes
Na Gillean nach Maireann
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Na Gillean nach Maireann Na Gillean nach Maireann Na Gillean nach Maireann Na Gillean nach Maireann
Mairi MacInnes
Reflection
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Reflection Reflection Reflection Reflection
Mairi MacInnes
Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò Saothair:Iomaraibh Eutrom Hò Hò
Mairi MacInnes
Home
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Home Home Home Home
Mairi MacInnes
Mischief - Fealla Dha
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Mischief - Fealla Dha Mischief - Fealla Dha Mischief - Fealla Dha Mischief - Fealla Dha
Mairi MacInnes
Battle (Comhrag)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Battle (Comhrag) Battle (Comhrag) Battle (Comhrag) Battle (Comhrag)
Mairi MacInnes
DEalachadh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
DEalachadh DEalachadh DEalachadh DEalachadh
Mairi MacInnes
Siantan
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Siantan Siantan Siantan Siantan
Mairi MacInnes
Dealachadh (Parting)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.42/img/track_fallback.png
link
Dealachadh (Parting) Dealachadh (Parting) Dealachadh (Parting) Dealachadh (Parting)
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss