Tannas
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/default_artist_images/pop1.jpg
https://musicbrainz.org/artist/e2fa4d75-4285-4148-be58-75757b06be8b

Tannas Tracks

Sort by

Tannas
CEARCALL A' CHUAIN/AN ATAIREACHD ARD
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
CEARCALL A' CHUAIN/AN ATAIREACHD ARD CEARCALL A' CHUAIN/AN ATAIREACHD ARD CEARCALL A' CHUAIN/AN ATAIREACHD ARD CEARCALL A' CHUAIN/AN ATAIREACHD ARD
Tannas
's Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bo
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
's Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bo 's Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bo 's Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bo 's Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bo
Tannas
A Fhleasgaich Oig Bi Furachail
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
A Fhleasgaich Oig Bi Furachail A Fhleasgaich Oig Bi Furachail A Fhleasgaich Oig Bi Furachail A Fhleasgaich Oig Bi Furachail
Tannas
Air a' Ghille tha Mo Run
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Air a' Ghille tha Mo Run Air a' Ghille tha Mo Run Air a' Ghille tha Mo Run Air a' Ghille tha Mo Run
Tannas
Suilean Dubh (Dark Eyes) Srn Gaelic 118 B/C 0611454128921
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Suilean Dubh (Dark Eyes) Srn Gaelic 118 B/C 0611454128921 Suilean Dubh (Dark Eyes) Srn Gaelic 118 B/C 0611454128921 Suilean Dubh (Dark Eyes) Srn Gaelic 118 B/C 0611454128921 Suilean Dubh (Dark Eyes) Srn Gaelic 118 B/C 0611454128921
Tannas
Bodachan Cha Phos Mi
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Bodachan Cha Phos Mi Bodachan Cha Phos Mi Bodachan Cha Phos Mi Bodachan Cha Phos Mi
Tannas
Sealladh Curraigh Eoghainn / The Lochaber Badger
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Sealladh Curraigh Eoghainn / The Lochaber Badger Sealladh Curraigh Eoghainn / The Lochaber Badger Sealladh Curraigh Eoghainn / The Lochaber Badger Sealladh Curraigh Eoghainn / The Lochaber Badger
Tannas
Buain a rainich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Buain a rainich Buain a rainich Buain a rainich Buain a rainich
Tannas
THOIR DHOMH DO LAMH/RUIDHLEADH NA COILLICH DHUBHA
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
THOIR DHOMH DO LAMH/RUIDHLEADH NA COILLICH DHUBHA THOIR DHOMH DO LAMH/RUIDHLEADH NA COILLICH DHUBHA THOIR DHOMH DO LAMH/RUIDHLEADH NA COILLICH DHUBHA THOIR DHOMH DO LAMH/RUIDHLEADH NA COILLICH DHUBHA
Tannas
SI MORAG
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
SI MORAG SI MORAG SI MORAG SI MORAG
Tannas
O HO NA RIBEANNAN/SEAN TRUIBHAS/FACA TU SAOR AN T-SABHAIDH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
O HO NA RIBEANNAN/SEAN TRUIBHAS/FACA TU SAOR AN T-SABHAIDH O HO NA RIBEANNAN/SEAN TRUIBHAS/FACA TU SAOR AN T-SABHAIDH O HO NA RIBEANNAN/SEAN TRUIBHAS/FACA TU SAOR AN T-SABHAIDH O HO NA RIBEANNAN/SEAN TRUIBHAS/FACA TU SAOR AN T-SABHAIDH
Tannas
Coille 'n Fhasaich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Coille 'n Fhasaich Coille 'n Fhasaich Coille 'n Fhasaich Coille 'n Fhasaich
Tannas
's I Morag (Morag's Wedding)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
's I Morag (Morag's Wedding) 's I Morag (Morag's Wedding) 's I Morag (Morag's Wedding) 's I Morag (Morag's Wedding)
Tannas
Canain Nan Gaidheal
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Canain Nan Gaidheal Canain Nan Gaidheal Canain Nan Gaidheal Canain Nan Gaidheal
Tannas
O Ho Na Ribeannan
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
O Ho Na Ribeannan O Ho Na Ribeannan O Ho Na Ribeannan O Ho Na Ribeannan
Tannas
'n Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn/Fhearr Mar A Bha Mi'n Uiridh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
'n Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn/Fhearr Mar A Bha Mi'n Uiridh 'n Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn/Fhearr Mar A Bha Mi'n Uiridh 'n Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn/Fhearr Mar A Bha Mi'n Uiridh 'n Uair Bha Mi Na Mo Mhaighdinn/Fhearr Mar A Bha Mi'n Uiridh
Tannas
Cum'ur Gealladh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Cum'ur Gealladh Cum'ur Gealladh Cum'ur Gealladh Cum'ur Gealladh
Tannas
Bi Faibh O'n Uinneig (Be Gone frmo the Window)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Bi Faibh O'n Uinneig (Be Gone frmo the Window) Bi Faibh O'n Uinneig (Be Gone frmo the Window) Bi Faibh O'n Uinneig (Be Gone frmo the Window) Bi Faibh O'n Uinneig (Be Gone frmo the Window)
Tannas
Sabhal Ia'n Ic Uisdean
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Sabhal Ia'n Ic Uisdean Sabhal Ia'n Ic Uisdean Sabhal Ia'n Ic Uisdean Sabhal Ia'n Ic Uisdean
Tannas
Suilean dubh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Suilean dubh Suilean dubh Suilean dubh Suilean dubh
Tannas
Nach freagair thu Cairistiona
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Nach freagair thu Cairistiona Nach freagair thu Cairistiona Nach freagair thu Cairistiona Nach freagair thu Cairistiona
Tannas
Look Behind You
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Look Behind You Look Behind You Look Behind You Look Behind You
Tannas
Thoir dhomh do lamh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Thoir dhomh do lamh Thoir dhomh do lamh Thoir dhomh do lamh Thoir dhomh do lamh
Tannas
Air a Ghille
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Air a Ghille Air a Ghille Air a Ghille Air a Ghille
Add music you love and enjoy it

Back to artist
Added. Check out your playlist Dismiss