Kathleen MacDonald
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/d5090da6-2434-4f96-80bc-759afaa5760d
Kathleen MacDonald Kathleen MacDonald Kathleen MacDonald Kathleen MacDonald


Kathleen MacDonald Tracks

Sort by

Kathleen MacDonald
Faili, Faili, Faili Oro
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Faili, Faili, Faili Oro Faili, Faili, Faili Oro Faili, Faili, Faili Oro Faili, Faili, Faili Oro
Alistair MacDonald
CUIR 'S CHISTE MHOR MI/SGINEAN BEAGA/SPAINEAN AIRGIOD/'S GUIRME DO SHUIL
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
CUIR 'S CHISTE MHOR MI/SGINEAN BEAGA/SPAINEAN AIRGIOD/'S GUIRME DO SHUIL CUIR 'S CHISTE MHOR MI/SGINEAN BEAGA/SPAINEAN AIRGIOD/'S GUIRME DO SHUIL CUIR 'S CHISTE MHOR MI/SGINEAN BEAGA/SPAINEAN AIRGIOD/'S GUIRME DO SHUIL CUIR 'S CHISTE MHOR MI/SGINEAN BEAGA/SPAINEAN AIRGIOD/'S GUIRME DO SHUIL
Kathleen MacDonald
GUR MILIS MORAG
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
GUR MILIS MORAG GUR MILIS MORAG GUR MILIS MORAG GUR MILIS MORAG
Kathleen MacDonald
Nuair Bhios Mi Leam Fhin
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Nuair Bhios Mi Leam Fhin Nuair Bhios Mi Leam Fhin Nuair Bhios Mi Leam Fhin Nuair Bhios Mi Leam Fhin
Kathleen MacDonald
NOCHDADH RI BEANNTAN N A HEARADH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
NOCHDADH RI BEANNTAN N A HEARADH NOCHDADH RI BEANNTAN N A HEARADH NOCHDADH RI BEANNTAN N A HEARADH NOCHDADH RI BEANNTAN N A HEARADH
Kathleen MacDonald
Measradh (Oran Maistridh)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Measradh (Oran Maistridh) Measradh (Oran Maistridh) Measradh (Oran Maistridh) Measradh (Oran Maistridh)
Kathleen MacDonald
DEALBH CHOLTAIS UIBHIST
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
DEALBH CHOLTAIS UIBHIST DEALBH CHOLTAIS UIBHIST DEALBH CHOLTAIS UIBHIST DEALBH CHOLTAIS UIBHIST
Alistair MacDonald
RUIGHLEADH CAILLEACH EACHAINN MHOIR/SEALAIBH CURAIDH EOGHAIN
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
RUIGHLEADH CAILLEACH EACHAINN MHOIR/SEALAIBH CURAIDH EOGHAIN RUIGHLEADH CAILLEACH EACHAINN MHOIR/SEALAIBH CURAIDH EOGHAIN RUIGHLEADH CAILLEACH EACHAINN MHOIR/SEALAIBH CURAIDH EOGHAIN RUIGHLEADH CAILLEACH EACHAINN MHOIR/SEALAIBH CURAIDH EOGHAIN
Kathleen MacDonald
THUG IAD A THUNG THU
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
THUG IAD A THUNG THU THUG IAD A THUNG THU THUG IAD A THUNG THU THUG IAD A THUNG THU
Kathleen MacDonald
Gradh Geal Mo Chridhe
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Gradh Geal Mo Chridhe Gradh Geal Mo Chridhe Gradh Geal Mo Chridhe Gradh Geal Mo Chridhe
Kathleen MacDonald
Machaire Bhornais
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Machaire Bhornais Machaire Bhornais Machaire Bhornais Machaire Bhornais
Kathleen MacDonald
Eathar Dubh à Bragar
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Eathar Dubh à Bragar Eathar Dubh à Bragar Eathar Dubh à Bragar Eathar Dubh à Bragar
Kathleen MacDonald
Soraidh Leis An Aite
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Soraidh Leis An Aite Soraidh Leis An Aite Soraidh Leis An Aite Soraidh Leis An Aite
Kathleen MacDonald
An t-Eilean Muileach
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
An t-Eilean Muileach An t-Eilean Muileach An t-Eilean Muileach An t-Eilean Muileach
Kathleen MacDonald
MO LEANNAN/MALA CHAOL
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
MO LEANNAN/MALA CHAOL MO LEANNAN/MALA CHAOL MO LEANNAN/MALA CHAOL MO LEANNAN/MALA CHAOL
Kathleen MacDonald
Nuair Dh'Iathas Ceo an Fheasgair Dluth (Gleann an Fhraoich)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Nuair Dh'Iathas Ceo an Fheasgair Dluth (Gleann an Fhraoich) Nuair Dh'Iathas Ceo an Fheasgair Dluth (Gleann an Fhraoich) Nuair Dh'Iathas Ceo an Fheasgair Dluth (Gleann an Fhraoich) Nuair Dh'Iathas Ceo an Fheasgair Dluth (Gleann an Fhraoich)
Kathleen MacDonald
MI LE M'UILINN
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
MI LE M'UILINN MI LE M'UILINN MI LE M'UILINN MI LE M'UILINN
Kathleen MacDonald
An Ataireachd Ard
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
An Ataireachd Ard An Ataireachd Ard An Ataireachd Ard An Ataireachd Ard
Kathleen MacDonald
RUAIRIDH IAIN THAILLEIR
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
RUAIRIDH IAIN THAILLEIR RUAIRIDH IAIN THAILLEIR RUAIRIDH IAIN THAILLEIR RUAIRIDH IAIN THAILLEIR
Kathleen MacDonald
AODANN STRATHBHAIN
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
AODANN STRATHBHAIN AODANN STRATHBHAIN AODANN STRATHBHAIN AODANN STRATHBHAIN
Kathleen MacDonald
LEODHAS
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
LEODHAS LEODHAS LEODHAS LEODHAS
Kathleen MacDonald
Taladh nan eilean
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Taladh nan eilean Taladh nan eilean Taladh nan eilean Taladh nan eilean
Kathleen MacDonald
's Fath Mo Mhulaid Gun Dh'fhas Mi Duilich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
's Fath Mo Mhulaid Gun Dh'fhas Mi Duilich 's Fath Mo Mhulaid Gun Dh'fhas Mi Duilich 's Fath Mo Mhulaid Gun Dh'fhas Mi Duilich 's Fath Mo Mhulaid Gun Dh'fhas Mi Duilich
Kathleen MacDonald
Tog Orm Mo Phiob
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Tog Orm Mo Phiob Tog Orm Mo Phiob Tog Orm Mo Phiob Tog Orm Mo Phiob
Kathleen MacDonald
Bidh Clann Ulaidh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.63/img/track_fallback.png
link
Bidh Clann Ulaidh Bidh Clann Ulaidh Bidh Clann Ulaidh Bidh Clann Ulaidh
Add music you love and enjoy it

Back to artist
Added. Check out your playlist Dismiss