Calum Kennedy
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/d0cb0702-739c-4fec-a156-bdda66d343c1
Calum Kennedy


Calum Kennedy Tracks

Sort by

Calum Kennedy
EILEAN FRAOICH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
EILEAN FRAOICH
Calum Kennedy
Eilean Scalpaidh Na Hearadh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Eilean Scalpaidh Na Hearadh
Calum Kennedy
Brochan Lom
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Brochan Lom
Calum Kennedy
Air Moch Diluain
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Air Moch Diluain
Calum Kennedy
Oran Na Caiora
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Oran Na Caiora
Calum Kennedy
eilidh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
eilidh
Calum Kennedy
Am Bratach Bana
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Am Bratach Bana
Calum Kennedy
A Pheigi A Ghraidh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
A Pheigi A Ghraidh
Calum Kennedy
Sine Bhan/Nighean Donn Mo Ribhinn Og/Fear A Phiga
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Sine Bhan/Nighean Donn Mo Ribhinn Og/Fear A Phiga
Calum Kennedy
Dark Lochnagar
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Dark Lochnagar
Calum Kennedy
FAGAIL GHLASCHU
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
FAGAIL GHLASCHU
Calum Kennedy
MOUTH MUSIC: S ANN AN ILE/NAM BIODH AGAM TRUSDAIR BODAICH/CHUIRINN MO BHALACHAIN/CHUNNAIC MISE RAOIR THU
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
MOUTH MUSIC: S ANN AN ILE/NAM BIODH AGAM TRUSDAIR BODAICH/CHUIRINN MO BHALACHAIN/CHUNNAIC MISE RAOIR THU
Calum Kennedy
Loch Maree
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Loch Maree
Calum Kennedy
MO MHATHAIR
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
MO MHATHAIR
Calum Kennedy
Bi Fonn Oirre Daonnan
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Bi Fonn Oirre Daonnan
Calum Kennedy
Tiugainn Leam Thar Saile
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Tiugainn Leam Thar Saile
Calum Kennedy
The Dark Island
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
The Dark Island
Calum Kennedy
Coille an Fhasaich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Coille an Fhasaich
Calum Kennedy
Puirt a Beul
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Puirt a Beul
Calum Kennedy
Amazing Grace
http://static.bbci.co.uk/music_clips/2.8.6/img/track_fallback.png
link
Amazing Grace
Load more tracks

Back to artist