Calum Kennedy
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/d0cb0702-739c-4fec-a156-bdda66d343c1
Calum Kennedy Calum Kennedy Calum Kennedy Calum Kennedy


Tracks

Sort by

Calum Kennedy
Air Moch Diluain
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
Air Moch Diluain Air Moch Diluain Air Moch Diluain Air Moch Diluain
Calum Kennedy
MO MHATHAIR
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
MO MHATHAIR MO MHATHAIR MO MHATHAIR MO MHATHAIR
Calum Kennedy
A Ribhinn Am Bheil Cuimhn' Agad
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
A Ribhinn Am Bheil Cuimhn' Agad A Ribhinn Am Bheil Cuimhn' Agad A Ribhinn Am Bheil Cuimhn' Agad A Ribhinn Am Bheil Cuimhn' Agad
Calum Kennedy
EILEAN FRAOICH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
EILEAN FRAOICH EILEAN FRAOICH EILEAN FRAOICH EILEAN FRAOICH
Calum Kennedy
Lovely Stornoway
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
Lovely Stornoway Lovely Stornoway Lovely Stornoway Lovely Stornoway
Calum Kennedy
Oran na Caiora
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
Oran na Caiora Oran na Caiora Oran na Caiora Oran na Caiora
Calum Kennedy
Oran a'Chaiora
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
Oran a'Chaiora Oran a'Chaiora Oran a'Chaiora Oran a'Chaiora
Calum Kennedy
Tiugainn Leam Thar Saile
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
Tiugainn Leam Thar Saile Tiugainn Leam Thar Saile Tiugainn Leam Thar Saile Tiugainn Leam Thar Saile
Calum Kennedy
MOUTH MUSIC: S ANN AN ILE/NAM BIODH AGAM TRUSDAIR BODAICH/CHUIRINN MO BHALACHAIN/CHUNNAIC MISE RAOIR THU
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
MOUTH MUSIC: S ANN AN ILE/NAM BIODH AGAM TRUSDAIR BODAICH/CHUIRINN MO BHALACHAIN/CHUNNAIC MISE RAOIR THU MOUTH MUSIC: S ANN AN ILE/NAM BIODH AGAM TRUSDAIR BODAICH/CHUIRINN MO BHALACHAIN/CHUNNAIC MISE RAOIR THU MOUTH MUSIC: S ANN AN ILE/NAM BIODH AGAM TRUSDAIR BODAICH/CHUIRINN MO BHALACHAIN/CHUNNAIC MISE RAOIR THU MOUTH MUSIC: S ANN AN ILE/NAM BIODH AGAM TRUSDAIR BODAICH/CHUIRINN MO BHALACHAIN/CHUNNAIC MISE RAOIR THU
Calum Kennedy
Sine Bhan/Nighean Donn Mo Ribhinn Og/Fear A Phiga
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
Sine Bhan/Nighean Donn Mo Ribhinn Og/Fear A Phiga Sine Bhan/Nighean Donn Mo Ribhinn Og/Fear A Phiga Sine Bhan/Nighean Donn Mo Ribhinn Og/Fear A Phiga Sine Bhan/Nighean Donn Mo Ribhinn Og/Fear A Phiga
Calum Kennedy
Coille an Fhasaich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
Coille an Fhasaich Coille an Fhasaich Coille an Fhasaich Coille an Fhasaich
Calum Kennedy
An Ciaora
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
An Ciaora An Ciaora An Ciaora An Ciaora
Calum Kennedy
A Pheigi A Ghraidh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
A Pheigi A Ghraidh A Pheigi A Ghraidh A Pheigi A Ghraidh A Pheigi A Ghraidh
Calum Kennedy
eilidh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
eilidh eilidh eilidh eilidh
Calum Kennedy
O Horo Mo Chailinn Donn
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
O Horo Mo Chailinn Donn O Horo Mo Chailinn Donn O Horo Mo Chailinn Donn O Horo Mo Chailinn Donn
Calum Kennedy
MO NIGHEAN DONN IS BINNE GUTH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
MO NIGHEAN DONN IS BINNE GUTH MO NIGHEAN DONN IS BINNE GUTH MO NIGHEAN DONN IS BINNE GUTH MO NIGHEAN DONN IS BINNE GUTH
Calum Kennedy
Loch Maree
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.50/img/track_fallback.png
link
Loch Maree Loch Maree Loch Maree Loch Maree
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss