The Campbells of Greepe
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/default_artist_images/pop1.jpg
https://musicbrainz.org/artist/c1a4fefd-5f8c-4c59-9bed-5dfbf3f09cbd
The Campbells of Greepe The Campbells of Greepe The Campbells of Greepe The Campbells of Greepe


Tracks

Sort by

The Campbells of Greepe
NA PUIRT CRUINN:CHUIRINN MO BHALACHAN/FACA SIBH MAIRI NIGHEAN ALASDAIR/BAINNE NAN GOBHAR
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
NA PUIRT CRUINN:CHUIRINN MO BHALACHAN/FACA SIBH MAIRI NIGHEAN ALASDAIR/BAINNE NAN GOBHAR NA PUIRT CRUINN:CHUIRINN MO BHALACHAN/FACA SIBH MAIRI NIGHEAN ALASDAIR/BAINNE NAN GOBHAR NA PUIRT CRUINN:CHUIRINN MO BHALACHAN/FACA SIBH MAIRI NIGHEAN ALASDAIR/BAINNE NAN GOBHAR NA PUIRT CRUINN:CHUIRINN MO BHALACHAN/FACA SIBH MAIRI NIGHEAN ALASDAIR/BAINNE NAN GOBHAR
The Campbells of Greepe
BAI U OHO/GILLE BEAG O
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
BAI U OHO/GILLE BEAG O BAI U OHO/GILLE BEAG O BAI U OHO/GILLE BEAG O BAI U OHO/GILLE BEAG O
The Campbells of Greepe
MO CHAILINN DONN OG
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
MO CHAILINN DONN OG MO CHAILINN DONN OG MO CHAILINN DONN OG MO CHAILINN DONN OG
The Campbells of Greepe
HORO MHAIRI DHUBH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
HORO MHAIRI DHUBH HORO MHAIRI DHUBH HORO MHAIRI DHUBH HORO MHAIRI DHUBH
The Campbells of Greepe
'S GANN GUN DIRICH MI CHAOIDH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
'S GANN GUN DIRICH MI CHAOIDH 'S GANN GUN DIRICH MI CHAOIDH 'S GANN GUN DIRICH MI CHAOIDH 'S GANN GUN DIRICH MI CHAOIDH
The Campbells of Greepe
NA BODAICH: BAT' AN TAILLEIR/HAIGHDEALAN/BODACHAN A'GHARRAIDH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
NA BODAICH: BAT' AN TAILLEIR/HAIGHDEALAN/BODACHAN A'GHARRAIDH NA BODAICH: BAT' AN TAILLEIR/HAIGHDEALAN/BODACHAN A'GHARRAIDH NA BODAICH: BAT' AN TAILLEIR/HAIGHDEALAN/BODACHAN A'GHARRAIDH NA BODAICH: BAT' AN TAILLEIR/HAIGHDEALAN/BODACHAN A'GHARRAIDH
Die Campbells
Cnoc Nan Craobh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Cnoc Nan Craobh Cnoc Nan Craobh Cnoc Nan Craobh Cnoc Nan Craobh
The Campbells of Greepe
Ailein, Ailein, 'S Fhad an Cadal
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Ailein, Ailein, 'S Fhad an Cadal Ailein, Ailein, 'S Fhad an Cadal Ailein, Ailein, 'S Fhad an Cadal Ailein, Ailein, 'S Fhad an Cadal
The Campbells of Greepe
SEINNEAM CLIU NAM FEAR UR
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
SEINNEAM CLIU NAM FEAR UR SEINNEAM CLIU NAM FEAR UR SEINNEAM CLIU NAM FEAR UR SEINNEAM CLIU NAM FEAR UR
The Campbells of Greepe
AN OIDHCHE BHA NA GOBHAIR ANN/SEOC A'BHAIGH/CAILLEACH A'GHOBHACHAIN
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
AN OIDHCHE BHA NA GOBHAIR ANN/SEOC A'BHAIGH/CAILLEACH A'GHOBHACHAIN AN OIDHCHE BHA NA GOBHAIR ANN/SEOC A'BHAIGH/CAILLEACH A'GHOBHACHAIN AN OIDHCHE BHA NA GOBHAIR ANN/SEOC A'BHAIGH/CAILLEACH A'GHOBHACHAIN AN OIDHCHE BHA NA GOBHAIR ANN/SEOC A'BHAIGH/CAILLEACH A'GHOBHACHAIN
The Campbells of Greepe
LA DHOMH 'S A CHUILTHIONN CHREAGACH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
LA DHOMH 'S A CHUILTHIONN CHREAGACH LA DHOMH 'S A CHUILTHIONN CHREAGACH LA DHOMH 'S A CHUILTHIONN CHREAGACH LA DHOMH 'S A CHUILTHIONN CHREAGACH
The Campbells of Greepe
Seat nan Nighean: Tha Bainn Churidh aig Morag Bheag / Mhorag an Dean Thu Tighinn / Cairist
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
Seat nan Nighean: Tha Bainn Churidh aig Morag Bheag / Mhorag an Dean Thu Tighinn / Cairist Seat nan Nighean: Tha Bainn Churidh aig Morag Bheag / Mhorag an Dean Thu Tighinn / Cairist Seat nan Nighean: Tha Bainn Churidh aig Morag Bheag / Mhorag an Dean Thu Tighinn / Cairist Seat nan Nighean: Tha Bainn Churidh aig Morag Bheag / Mhorag an Dean Thu Tighinn / Cairist
The Campbells of Greepe
A' MHUC A BH' AGAINN A'S AN DIGG
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.51/img/track_fallback.png
link
A' MHUC A BH' AGAINN A'S AN DIGG A' MHUC A BH' AGAINN A'S AN DIGG A' MHUC A BH' AGAINN A'S AN DIGG A' MHUC A BH' AGAINN A'S AN DIGG
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss