Music
Kathleen MacInnes

Biography

Kathleen MacInnes (born 30 December 1969) is a Scottish singer, television presenter and actress, who performs primarily in Scottish Gaelic. She is a native of South Uist, Outer Hebrides, Scotland, and lives in Glasgow with her partner and three sons. ...

Read more on Wikipedia

Show biography

Biography

Kathleen MacInnes (born 30 December 1969) is a Scottish singer, television presenter and actress, who performs primarily in Scottish Gaelic. She is a native of South Uist, Outer Hebrides, Scotland, and lives in Glasgow with her partner and three sons. In 2010, she appeared on the soundtrack to the Ridley Scott film Robin Hood.

Read more on WikipediaTracks (31)

Sort by

Ceud Failte Air Gach Gleann
Taladh an Iasgair
Comunn Uibhist Is Bharraidh
FEAR A CHOTA RUAIDH
Bha Mise Raoir Air An Airigh (Last Night I was on the shieling)
Bha Mise Raoir Air An Airigh (Last Night I was on the shieling)
ALASDAIR OIG 'IC 'IC NEACAIL/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
ALASDAIR OIG 'IC 'IC NEACAIL/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
Salm Na Mara
Blasad na Deur
MABOU, NAM MILE BIADH/MABOU MAESTRO
Comunn Uibhist Is Bharraigh
Comunn Uibhist Is Bharraigh
Performer
Ross Martin
last_played_on
Oran An T Saighdeir Ghaidhealaich
Oran na Cloiche
Tha'n Sneachd air Druim Uachdair
Fada Cian ann an Staball
Fada Cian ann an Staball
Performer
BUN SGOIL GHAIDHLIG INBHRNIS
GUR MILIS MORAG
Faca Tu'n Coileach? (Coileach Catriona Chalum)
Faca Tu'n Coileach? (Coileach Catriona Chalum)
O Luaidh	(O My Dearest Darling)
Ceud Failt' Air Gach Gleann (A Hundred Greetings To Each Glen)
Ceud Failt' Air Gach Gleann (A Hundred Greetings To Each Glen)
Jimmy Mo Mhile Stor
BARRAIGH GRADHACH (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
BARRAIGH GRADHACH (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
Performer
Featured Artist
Oganaich An Or Fhiuilt Bhuide
Thugainn a'Bhlarag
'S E NOCHD A CHIAD OIDHCHE 'N FHOGHAIR scottish gaelic
'S E NOCHD A CHIAD OIDHCHE 'N FHOGHAIR scottish gaelic
FHIR AN LEADAIN THLAITH
LEANAIDH MI (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
LEANAIDH MI (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
Performer
Featured Artist
An Danns Elegua (feat. Salsa Celtica)
An Danns Elegua (feat. Salsa Celtica)
Featured Artist
Taladh an Iasgair (feat. Blair Douglas & Kathleen MacInnes)
Taladh an Iasgair (feat. Blair Douglas & Kathleen MacInnes)
Featured Artist
Add music you love and enjoy it


Added. Check out your playlist Dismiss