Music Menu
Catherine-Ann MacPhee

Biography

Catherine-Ann MacPhee (born 1959) is a Scottish Gaelic singer. ...

Read more on Wikipedia

Show biography

Biography

Catherine-Ann MacPhee (born 1959) is a Scottish Gaelic singer.

Read more on Wikipedia


Tracks (29)

Sort by

Bothan Airigh am Braigh Rainneach
O Iosa Bi 'n Comhnaidh Air M'aire
BARRAIGH GRADHACH (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
BARRAIGH GRADHACH (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
Performer
Featured Artist
LEANAIDH MI (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
LEANAIDH MI (feat. Catherine-Ann MacPhee & Kathleen MacInnes)
Performer
Featured Artist
A Ghaoil Leig Dhachaidh Gu Mo Mhathair Mi; Leannan Mo Ghaoil, Mairi Bhoidheach Seist
A Ghaoil Leig Dhachaidh Gu Mo Mhathair Mi; Leannan Mo Ghaoil, Mairi Bhoidheach Seist
Puirt a Beul, Calum Beag, Ruidhleadh Cailleach Sheatadh Cailleach, Dh'fhlabhainn Sgiobalta Sgiobalata
Puirt a Beul, Calum Beag, Ruidhleadh Cailleach Sheatadh Cailleach, Dh'fhlabhainn Sgiobalta Sgiobalata
Add music you love and enjoy it

Added. Check out your playlist Dismiss