Fiona Mackenzie
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/default_artist_images/pop1.jpg
https://musicbrainz.org/artist/0819abd3-5f51-4043-a75e-2464c9be43e1
Fiona Mackenzie Fiona Mackenzie Fiona Mackenzie Fiona Mackenzie


Fiona Mackenzie Tracks

Sort by

Fiona Mackenzie
Cladaich Loch Iu (Cladach Loch Iu)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Cladaich Loch Iu (Cladach Loch Iu) Cladaich Loch Iu (Cladach Loch Iu) Cladaich Loch Iu (Cladach Loch Iu) Cladaich Loch Iu (Cladach Loch Iu)
Fiona Mackenzie
AN ROGHAINN
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
AN ROGHAINN AN ROGHAINN AN ROGHAINN AN ROGHAINN
Fiona Mackenzie
Claddach Loch Lubh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Claddach Loch Lubh Claddach Loch Lubh Claddach Loch Lubh Claddach Loch Lubh
Fiona Mackenzie
Eriskay: Gradh Geal Mo Chridh (Eriskay Love Lilt)
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Eriskay: Gradh Geal Mo Chridh (Eriskay Love Lilt) Eriskay: Gradh Geal Mo Chridh (Eriskay Love Lilt) Eriskay: Gradh Geal Mo Chridh (Eriskay Love Lilt) Eriskay: Gradh Geal Mo Chridh (Eriskay Love Lilt)
Brian Ó hEadhra
THUG IAD A THUNG THU
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
THUG IAD A THUNG THU THUG IAD A THUNG THU THUG IAD A THUNG THU THUG IAD A THUNG THU
Fiona Mackenzie
Oran A' Chianalais
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Oran A' Chianalais Oran A' Chianalais Oran A' Chianalais Oran A' Chianalais
Brian Ó hEadhra
SOUWANAQUENAPEKE
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
SOUWANAQUENAPEKE SOUWANAQUENAPEKE SOUWANAQUENAPEKE SOUWANAQUENAPEKE
Fiona Mackenzie
Coinnichidh mi an gleann an fhraoich
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Coinnichidh mi an gleann an fhraoich Coinnichidh mi an gleann an fhraoich Coinnichidh mi an gleann an fhraoich Coinnichidh mi an gleann an fhraoich
Fiona Mackenzie
A Bhanais
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
A Bhanais A Bhanais A Bhanais A Bhanais
Fiona Mackenzie
Hi O He
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Hi O He Hi O He Hi O He Hi O He
Fiona Mackenzie
Theid Mi Dhachaidh
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Theid Mi Dhachaidh Theid Mi Dhachaidh Theid Mi Dhachaidh Theid Mi Dhachaidh
Fiona Mackenzie
Clann a Cheo
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Clann a Cheo Clann a Cheo Clann a Cheo Clann a Cheo
Fiona Mackenzie
Air a Chiad Latha den Nollaig - On The First Day of Christmas
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Air a Chiad Latha den Nollaig - On The First Day of Christmas Air a Chiad Latha den Nollaig - On The First Day of Christmas Air a Chiad Latha den Nollaig - On The First Day of Christmas Air a Chiad Latha den Nollaig - On The First Day of Christmas
Fiona Mackenzie
Duan Nollaig
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Duan Nollaig Duan Nollaig Duan Nollaig Duan Nollaig
Fiona Mackenzie
BIODH AN TRIONAID GA MOLADH
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
BIODH AN TRIONAID GA MOLADH BIODH AN TRIONAID GA MOLADH BIODH AN TRIONAID GA MOLADH BIODH AN TRIONAID GA MOLADH
Fiona Mackenzie
ANNS an DUBHLACHD GHEAMHRAIDH (In the Bleak M
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
ANNS an DUBHLACHD GHEAMHRAIDH (In the Bleak M ANNS an DUBHLACHD GHEAMHRAIDH (In the Bleak M ANNS an DUBHLACHD GHEAMHRAIDH (In the Bleak M ANNS an DUBHLACHD GHEAMHRAIDH (In the Bleak M
Fiona Mackenzie
An Eilthireach
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
An Eilthireach An Eilthireach An Eilthireach An Eilthireach
Fiona Mackenzie
Duisg Mo Chride
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Duisg Mo Chride Duisg Mo Chride Duisg Mo Chride Duisg Mo Chride
Fiona Mackenzie
Am Bata Uaine
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Am Bata Uaine Am Bata Uaine Am Bata Uaine Am Bata Uaine
Fiona Mackenzie
Na Lilidhean
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Na Lilidhean Na Lilidhean Na Lilidhean Na Lilidhean
Traditional Scottish, Fiona Mackenzie & Fiona Mackenzie
Òran na Bliadhna Ùire - New Year Song
http://static.bbci.co.uk/music_clips/0.1.65/img/track_fallback.png
link
Òran na Bliadhna Ùire - New Year Song Òran na Bliadhna Ùire - New Year Song Òran na Bliadhna Ùire - New Year Song Òran na Bliadhna Ùire - New Year Song
Add music you love and enjoy it

Back to artist
Added. Check out your playlist Dismiss