Music
Julie Fowlis

Biography

Julie Fowlis (born 1979) is a Scottish folk singer and multi-instrumentalist who sings primarily in Scottish Gaelic. ...

Read more on Wikipedia

Show biography

Biography

Julie Fowlis (born 1979) is a Scottish folk singer and multi-instrumentalist who sings primarily in Scottish Gaelic.

Read more on WikipediaTracks (37)

Sort by

Tha brogan ur agam a-nochd/'S toigh leam fhin buntata 's im/Siud mar chaidh an cal a' dolaidh/Bodaich odhar Hoghaigearraidh
Tha brogan ur agam a-nochd/'S toigh leam fhin buntata 's im/Siud mar chaidh an cal a' dolaidh/Bodaich odhar Hoghaigearraidh
Tha brogan ur agam a-nochd/'S toigh leam fhin buntata 's im/Siud mar chaidh an cal a' dolaidh/Bodaich odhar Hoghaigearraidh
Performer
Alasdair MacCuish and the Black Rose Ceilidh Band
AN ROGHAINN DAIN DO EIMHIR
AN ROGHAINN DAIN DO EIMHIR
Bha Buachaillean an Duthaich Shear
Bha Buachaillean an Duthaich Shear
Bha Buachaillean an Duthaich Shear
BOTHAN AIRIGH AM BRAIGH RAITHNEACH
BOTHAN AIRIGH AM BRAIGH RAITHNEACH
BOTHAN AIRIGH AM BRAIGH RAITHNEACH
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
Load more tracks
Add music you love and enjoy it


Added. Check out your playlist Dismiss