Julie Fowlis
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/976x549/p01bqdlj.jpg
1979
https://musicbrainz.org/artist/03141572-deb3-4460-a430-a6ed02a94f88
Julie Fowlis Julie Fowlis Julie Fowlis Julie Fowlis

Biography

Julie Fowlis (born 1978 or 1979) is a Scottish folk singer and multi-instrumentalist who sings primarily in Scottish Gaelic. ...

Read more on Wikipedia

Show biography

Biography

Julie Fowlis (born 1978 or 1979) is a Scottish folk singer and multi-instrumentalist who sings primarily in Scottish Gaelic.

Read more on Wikipedia

Clips (4)


Tracks

Sort by

Julie Fowlis
An Ròn
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
An Ròn An Ròn An Ròn An Ròn
Julie Fowlis
Puirt-a-Beul Set: Beautiful Ribbons
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Puirt-a-Beul Set: Beautiful Ribbons Puirt-a-Beul Set: Beautiful Ribbons Puirt-a-Beul Set: Beautiful Ribbons Puirt-a-Beul Set: Beautiful Ribbons
Julie Fowlis
THA BROGAN UR AGAM A NOCHD/THE CAT AND THE DOG/MU CHUACHAG LAGHACH 'S THU
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
THA BROGAN UR AGAM A NOCHD/THE CAT AND THE DOG/MU CHUACHAG LAGHACH 'S THU THA BROGAN UR AGAM A NOCHD/THE CAT AND THE DOG/MU CHUACHAG LAGHACH 'S THU THA BROGAN UR AGAM A NOCHD/THE CAT AND THE DOG/MU CHUACHAG LAGHACH 'S THU THA BROGAN UR AGAM A NOCHD/THE CAT AND THE DOG/MU CHUACHAG LAGHACH 'S THU
Julie Fowlis & Alasdair Maccuish & The Black Rose Ceilidh Band
Tim Dhomh m' Inneal-Ciùil a Ghleusadh
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Tim Dhomh m' Inneal-Ciùil a Ghleusadh Tim Dhomh m' Inneal-Ciùil a Ghleusadh Tim Dhomh m' Inneal-Ciùil a Ghleusadh Tim Dhomh m' Inneal-Ciùil a Ghleusadh
Julie Fowlis
Lon-dubh (Blackbird)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Lon-dubh (Blackbird) Lon-dubh (Blackbird) Lon-dubh (Blackbird) Lon-dubh (Blackbird)
Julie Fowlis & Nicola Benedetti
Coisich A Ruin
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Coisich A Ruin Coisich A Ruin Coisich A Ruin Coisich A Ruin
Julie Fowlis
Bothan Airigh am Braigh Raineach
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Bothan Airigh am Braigh Raineach Bothan Airigh am Braigh Raineach Bothan Airigh am Braigh Raineach Bothan Airigh am Braigh Raineach
Julie Fowlis & Kathleen Boyle
An Cailin Rua
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
An Cailin Rua An Cailin Rua An Cailin Rua An Cailin Rua
Julie Fowlis
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh Bodaich Odhar Hoghaigearraidh Bodaich Odhar Hoghaigearraidh Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
Eddi Reader & Julie Fowlis
Wind and Rain
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p01bqlqz.jpg
link
Wind and Rain Wind and Rain Wind and Rain Wind and Rain
Éamon Doorley, Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh & Ross Martin
AN EALA BHAN
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
AN EALA BHAN AN EALA BHAN AN EALA BHAN AN EALA BHAN
Julie Fowlis & Alasdair Maccuish & The Black Rose Ceilidh Band
Tha Brogan Ur Agam A-nochd / 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im / Siud mar Chaidh an càl a' Dholaidh / Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Tha Brogan Ur Agam A-nochd / 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im / Siud mar Chaidh an càl a' Dholaidh / Bodaich Odhar Hoghaigearraidh Tha Brogan Ur Agam A-nochd / 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im / Siud mar Chaidh an càl a' Dholaidh / Bodaich Odhar Hoghaigearraidh Tha Brogan Ur Agam A-nochd / 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im / Siud mar Chaidh an càl a' Dholaidh / Bodaich Odhar Hoghaigearraidh Tha Brogan Ur Agam A-nochd / 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im / Siud mar Chaidh an càl a' Dholaidh / Bodaich Odhar Hoghaigearraidh

Tha Brogan Ur Agam A-nochd / 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im / Siud mar Chaidh an càl a' Dholaidh / Bodaich Odhar Hoghaigearraidh

Éamon Doorley, Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh & Ross Martin
Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach / Port Deálaí / Neilí
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach / Port Deálaí / Neilí Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach / Port Deálaí / Neilí Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach / Port Deálaí / Neilí Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach / Port Deálaí / Neilí
Julie Fowlis
Smeorach Chlann Domhnaill (The Mavis Of Clan Donald)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Smeorach Chlann Domhnaill (The Mavis Of Clan Donald) Smeorach Chlann Domhnaill (The Mavis Of Clan Donald) Smeorach Chlann Domhnaill (The Mavis Of Clan Donald) Smeorach Chlann Domhnaill (The Mavis Of Clan Donald)
Julie Fowlis
Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain Siud Thu 'Ille Ruaidh Ghallain
[traditional], Julie Fowlis, Julie Fowlis & Éamon Doorley
Do chalum (Lament for Calum)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Do chalum (Lament for Calum) Do chalum (Lament for Calum) Do chalum (Lament for Calum) Do chalum (Lament for Calum)
Julie Fowlis
Puirt-A-Beul Set: Ribinnean Riomhach (Beautiful Ribbons)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Puirt-A-Beul Set: Ribinnean Riomhach (Beautiful Ribbons) Puirt-A-Beul Set: Ribinnean Riomhach (Beautiful Ribbons) Puirt-A-Beul Set: Ribinnean Riomhach (Beautiful Ribbons) Puirt-A-Beul Set: Ribinnean Riomhach (Beautiful Ribbons)
Julie Fowlis
Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved) Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved) Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved) Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved)
Julie Fowlis
Danns' A Luideagan Odhar (Dance Dun-coloured Slattern)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Danns' A Luideagan Odhar (Dance Dun-coloured Slattern) Danns' A Luideagan Odhar (Dance Dun-coloured Slattern) Danns' A Luideagan Odhar (Dance Dun-coloured Slattern) Danns' A Luideagan Odhar (Dance Dun-coloured Slattern)
Julie Fowlis
Bodachan Cha Phòs Mi (I Shan't Marry an Old Man) feat. Mary Smith
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Bodachan Cha Phòs Mi (I Shan't Marry an Old Man) feat. Mary Smith Bodachan Cha Phòs Mi (I Shan't Marry an Old Man) feat. Mary Smith Bodachan Cha Phòs Mi (I Shan't Marry an Old Man) feat. Mary Smith Bodachan Cha Phòs Mi (I Shan't Marry an Old Man) feat. Mary Smith
Julie Fowlis
Danns' a luideagan Odhar
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Danns' a luideagan Odhar Danns' a luideagan Odhar Danns' a luideagan Odhar Danns' a luideagan Odhar
Julie Fowlis
A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhathair Mi (Love, Let Me Home to My Mother)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhathair Mi (Love, Let Me Home to My Mother) A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhathair Mi (Love, Let Me Home to My Mother) A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhathair Mi (Love, Let Me Home to My Mother) A Ghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhathair Mi (Love, Let Me Home to My Mother)
Julie Fowlis
Smeoràch Chlann Domhnaill
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Smeoràch Chlann Domhnaill Smeoràch Chlann Domhnaill Smeoràch Chlann Domhnaill Smeoràch Chlann Domhnaill
Catherine-Ann MacPhee, Julie Fowlis & Kathleen MacInnes
O Luaidh
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
O Luaidh O Luaidh O Luaidh O Luaidh
Julie Fowlis
Tha Mo Ghaol Air Aird A Chuain (My Love is on the High Seas)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Tha Mo Ghaol Air Aird A Chuain (My Love is on the High Seas) Tha Mo Ghaol Air Aird A Chuain (My Love is on the High Seas) Tha Mo Ghaol Air Aird A Chuain (My Love is on the High Seas) Tha Mo Ghaol Air Aird A Chuain (My Love is on the High Seas)
Julie Fowlis
Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur
Julie Fowlis
Hug Air A Bhonald Mhoir
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Hug Air A Bhonald Mhoir Hug Air A Bhonald Mhoir Hug Air A Bhonald Mhoir Hug Air A Bhonald Mhoir
Éamon Doorley
An Eala Bhàn (The White Swan) (feat. Julie Fowlis, Ross Martin & Muireann Nic Amhlaoibh)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
An Eala Bhàn (The White Swan) (feat. Julie Fowlis, Ross Martin & Muireann Nic Amhlaoibh) An Eala Bhàn (The White Swan) (feat. Julie Fowlis, Ross Martin & Muireann Nic Amhlaoibh) An Eala Bhàn (The White Swan) (feat. Julie Fowlis, Ross Martin & Muireann Nic Amhlaoibh) An Eala Bhàn (The White Swan) (feat. Julie Fowlis, Ross Martin & Muireann Nic Amhlaoibh)
Julie Fowlis
Do Chalum (To Calum)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Do Chalum (To Calum) Do Chalum (To Calum) Do Chalum (To Calum) Do Chalum (To Calum)
Julie Fowlis
An Roghainn Dàin Do Eibhir XXII (The Choice)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
An Roghainn Dàin Do Eibhir XXII (The Choice) An Roghainn Dàin Do Eibhir XXII (The Choice) An Roghainn Dàin Do Eibhir XXII (The Choice) An Roghainn Dàin Do Eibhir XXII (The Choice)
Julie Fowlis & Alasdair Maccuish & The Black Rose Ceilidh Band
Cronins Favourite / The Minister Would Not Dance / Temple Hill / Reel for Roslyn
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Cronins Favourite / The Minister Would Not Dance / Temple Hill / Reel for Roslyn Cronins Favourite / The Minister Would Not Dance / Temple Hill / Reel for Roslyn Cronins Favourite / The Minister Would Not Dance / Temple Hill / Reel for Roslyn Cronins Favourite / The Minister Would Not Dance / Temple Hill / Reel for Roslyn
Julie Fowlis
Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
Julie Fowlis
Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach (A sheiling on the Braes of Rannoch)
http://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02mb7p5.jpg
link
Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach (A sheiling on the Braes of Rannoch) Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach (A sheiling on the Braes of Rannoch) Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach (A sheiling on the Braes of Rannoch) Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach (A sheiling on the Braes of Rannoch)

Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach (A sheiling on the Braes of Rannoch)

Last played on
Add music you love and enjoy it


Added. Check out your playlist Dismiss