Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCMacedonian.com
  КОЛЕЏ ЗА НОВИНАРСТВО на БИБИСИ
Ревидирано на: 30. Април 2009 - Објавено на 11:54 GMT
 
Таблата на Светскиот сервис на БиБиСи во Лондон
Колеџот за новинарство и Светскиот сервис на БиБиСи даваат стручни совети за точност и непристрасност во секојдневното известување за јавните гласила.
 
Новинарот на БиБиСи, Алан Литл
 
Како да се пренесе атмосферата на она што самите сме го доживеале до нашите слушатели?
 
Како да бидете инвентивни и оригинални, со едноставен јазик а слушателите да ве разберат лесно.
 
Попрво користете македонски наместо странски зборови за подобро да ве разберат.

 
 
 
BBC © ^^ Назад на почеток
 
  Архива
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>