BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MERCHER
18fed Mehefin 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Legacies - De Orllewin Cymru

BBC Homepage
 Legacies
 UK Index
 De Orllewin Cymru
 Erthygl
Digwyddiadau
Eich straeon
 Archif
 Gwybodaeth Safle
 BBC Hanes
 Lleol i Mi

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Myths and Legends
Twm Siôn Cati - Y Robin Hood Cymreig

Darlun o ‘Anturiaethau Twm Shon Catti'
Cafodd y cartðnau hyn eu cynhyrchu gan y Western Mail i hybu’r gyfres gyhoeddon nhw yn y 1940au hwyr i’r 1950au cynnar. (Llun trwy garedigrwydd Yvonne Wigg)
Llwyddodd ei anturiaethau cynnar ennill cryn enw drwg iddo, a'r atgofion am y rhain ffurfiodd y sail i'r syniad poblogaidd amdano fel Twm Sion Cati - y lleidr. Gan roi chwedl heibio, sicrhaodd Thomas Jones, y dyn, enw mwy parchus fel Ustus Heddwch, landlord, bardd a hanesydd, yn fwyaf arbennig am ei wybodaeth am achau a herodraeth, a chafodd ei ddisgrifio gan ei gydoeswr, Dr John Davies Rhys, fel "y bardd-herodr enwocaf, mwyaf cyflawn a’r mwyaf cywir o’i gyfnod" (Rhys, ‘Gramadeg y Gymraeg’ 1592).

Er cynifer o gerddi, storïau a dramâu a ysgrifennwyd am anturiaethau Twm, nid yw wedi ennill a chynnal yr un radd o enwogrwydd a'i gyfatebwr Saesneg, Robin Hood. Does dim un ffilm o Hollywood yn dangos gweithgareddau Twm, a does dim diwydiant twristiaeth wedi tyfu o gwmpas ei fan geni. Efallai bod hyn oherwydd nad oedd ganddo unrhyw anturiaethau'n ymwneud â ffigurau Brenhinol, na chefndir bonheddig, fel oedd gan Robin Hood.

Mae'n bosibl, oherwydd ei fod yn berson real gyda hanes wedi ei ddogfennu, ni allai'r mythau a dyfodd o'i gwmpas â chynhyrchu chwedl gyfansawdd am yr 'herwr-â-chalon' gwych hwn, ond roedden nhw wedi llwyddo i ymgorffori'r dyn aml-ffased gwirioneddol.


Tudalennau: Blaenorol [ 1, 2, 3, 4 ]


Eich sylwadau
Argraffu tudalen
English
Archive
Look back into the past using the Legacies' archives. Find nearly 200 tales from around the country in our collection.

Read more >
Internet Links
WorldwideWales TV
– A short film about Llandovery featuring Twm Sion Cati
Rhandirmyn
– Find out more about the village of Rhandirmyn
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.
Highland
A Victorian view of Ossian
Related Stories
Watch your back, it's Spring-Heeled Jack!
The competing legends of Farnley Wood
The Border Reivers
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy