BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MERCHER
18fed Mehefin 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Legacies - Gogledd Ddwyrain Cymru

BBC Homepage
 Legacies
 UK Index
 Gogledd Ddwyrain Cymru
 Erthygl
Digwyddiadau
Eich straeon
 Archif
 Gwybodaeth Safle
 BBC Hanes
 Lleol i Mi

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Myths and Legends
Syr Richard Clough - ‘Y Gðr Mwyaf Cyflawn’

Gwreiddiau Gwylaidd

Syr Richard Clough, o’r portread gwreiddiol gan Adriaen van Cronenburgh
© Trwy ganiatâd caredig y perchennog a Swift Photographic Cyf., Pwllheli
Cychwynnodd stori 'tlodi i gyfoeth' Clough yn Ninbych yn y 1530au cynnar, y pumed mab, a'r ieuengaf, i wneuthurwr menig o Ddinbych. Daeth yn aelod o'r côr yn Eglwys Gadeiriol Caer, a mynychodd y 'Kings School' a sefydlwyd gan Harri'r wythfed, lle, yn fuan iawn, y daliodd ei dalentau canu a'i ddeallusrwydd craff sylw noddwyr dylanwadol. Ysgrifennodd yr hanesydd blaenllaw o'r 16eg ganrif, Thomas Fuller, yn ei 'Worthies of England' (1662),

"Cafodd rhai eu heffeithio cymaint gan ei ganu yno, roedden nhw'n poeni y byddai'n diflannu i'r awyr wag (gan fod cerddoriaeth eglwysig yr adeg honno'n dechrau cael ei wahardd) ac felly fe berswadion nhw, do, fe sicrhaon nhw ei symudiad i Lundain".Marchog ai Peidio?

Yn ei ugeiniau cynnar, aeth Richard ar bererindod grefyddol i Jerwsalem, lle'i urddwyd yn Farchog y Beddrod Sanctaidd, sy'n egluro'r 'Syr' gaiff ei atodi i'w enw weithiau. Mae'n debyg na ddefnyddiodd y teitl ar ôl i'r Frenhines Elizabeth gael ei choroni ym 1558, gan nad oedd y frenhines yn cymeradwyo arwisgiadau ac anrhydeddau o wledydd tramor; er hynny, roedd bathodyn yr urdd - y pum croes - ar ôl hynny’n cael ei gario ganddo ar ei arfau.


Tudalennau: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ] Nesaf


Eich sylwadau
Argraffu tudalen
English
Archive
Look back into the past using the Legacies' archives. Find nearly 200 tales from around the country in our collection.

Read more >
Internet Links
John Clough Genealogical Society
Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.
Leeds
Corporal Crowthers House
Related Stories
Mysterious Knights Templar
Lady Marbella de Tichborne's curse
Andrew Marvell, man of contradictions
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy