BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MERCHER
18fed Mehefin 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Legacies - Gogledd Orllewin Cymru

BBC Homepage
 Legacies
 UK Index
 Gogledd Orllewin Cymru
Erthygl
Lluniau
Digwyddiadau
Eich straeon
 Archif
 Gwybodaeth Safle
 BBC Hanes
 Lleol i Mi

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Immigration and Emigration
Capel Bethel, Trevelin, wrth droed yr Andes, Patagonia, yr Ariannin
© BBC
Capeli, tai te a gauchos: Y Cymry ym Mhatagonia

Wrth hedfan dros anialwch Patagonia, cannoedd o filltiroedd o dirwedd ddinodwedd a sych, mae’n anodd deall yr hyn ysgogodd pobl i ymfudo i Batagonia yn yr Ariannin, a gadael mynyddoedd a chymoedd gleision Cymru ar eu hôl.

Weithiau gall breuddwydion fod yn drech na realiti. Er gwaethaf pob disgwyl, llwyddodd y Gwladfawyr i wneud eu ffordd yn y lle digroeso yma, ac yn fwy na 150 o flynyddoedd yn ddiweddarach mae eu disgynyddion yno o hyd, 20,000 ohonynt, yn arddel eu tras Gymreig, ac mae cannoedd – miloedd medd rhai – yn medru’r Gymraeg.

Er mwyn deall pam gallai anialwch yn Ne America ymddangos yn well ddewis na byw yng Nghymru, mae’n rhaid gwybod beth yn union ysgogodd yr ymfudwyr cyntaf, a hwyliodd o Lerpwl yn 1865 ar long y Mimosa. Yn syml iawn, rhyddid oedd eu delfryd.

Cymraeg eu hiaith ac anghydffurfwyr yn eu crefydd, erbyn canol y 19eg ganrif, roedd hynny’n eu gwneud yn rhan o’r mwyafrif yng Nghymru. Ond nid y mwyafrif oedd yn rheoli. Os oeddech chi eisiau dod ymlaen roedd rhaid siarad y Saesneg, ac er nad oedd angen bod yn Anglicanaidd, roedd hynny’n gymorth mawr mewn gwirionedd hefyd.

Gan Grahame Davies More...

Erthygl Oriel luniau

Eich sylwadau
Argraffu tudalen
English
Archive
Look back into the past using the Legacies' archives. Find nearly 200 tales from around the country in our collection.

Read more >
Internet Links
Michael D Jones
Comings and Goings: Patagonia
Wales-Argentina Society
National Library of Wales's Patagonia collection
British Council Wales - Argentina Project
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.
Derby
Sir Richard Arkwright
Related Stories
Canolbarth Cymru Quakers
Devon Fishermen
Coventanting community in Carolina
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy