BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MERCHER
18fed Mehefin 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Legacies - De Ddwyrain Cymru

BBC Homepage
 Legacies
 UK Index
 De Ddwyrain Cymru
Erthygl
Lluniau
 Archif
 Gwybodaeth Safle
 BBC Hanes
 Lleol i Mi

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Architectural Heritage
Allt-y-Bela, Llangwym, Sir Fynwy - Yn cael ei adfer
Allt-y-Bela - "Cystadlu â'r teulu Edwards'"

Ym 1599, adeiladodd Roger Edwards estyniad tri llawr unigryw ar ffurf tor ar ei ffermdy a luniodd dueddiadau arddull yn yr ardal, a daeth yn adeilad o bwys yn natblygiad pensaernïaeth y Dadeni Cynnar. Ar ôl dechrau dadfeilio yn yr 20ed ganrif, cafodd Allt-y-Bela statws Gradd II rhestredig yn y 1950au ac ar hyn o bryd mae'n cae'n cael ei adfer gan Ymddiriedolaeth Spitalfields.

Erthygl Oriel luniau

Argraffu tudalen
English
Interact
Mae Rhyngweithio yn adran ar eich cyfer chi. Ymunwch â'r gymuned - anfonwch eich erthyglau, sgwrsiwch, a dywedwch wrthyn ni beth mae 'treftadaeth' yn ei olygu lle 'rydych chi'n byw.

Ewch i Ryngweithio >
Internet Links
Cyngor Sir Sir Fynwy
SAVE Britain's Heritage
CADW
– Henebion Hanesyddol Cymru
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.
Belfast
The Belfast Tech
Related Stories
From factories into flats - the story of Ancoats's regeneration
Hospitals, Court Houses, Shirt Factories and Stables
Should Seamus Heaney's house have been listed?
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy