BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MERCHER
18fed Mehefin 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Legacies - Gogledd Orllewin Cymru

BBC Homepage
 Legacies
 UK Index
 Gogledd Orllewin Cymru
Erthygl
Lluniau
Fideo
 Archif
 Gwybodaeth Safle
 BBC Hanes
 Lleol i Mi

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Architectural Heritage
Portmeirion - Y Pentref
© Ymddiriedolaeth Portmeirion
Cyflwyniad i bentref Portmeirion, a'r pensaer Syr Clough Williams-Ellis

Gallai rhywun feddwl y byddai pentref Eidalaidd yn swatio ar benrhyn ar arfordir Eryri yn edrych yn hynod braidd oddi fewn i'w amgylchfyd, ond mae'r cyfosodiad rhyfedd o arddulliau ac adeiladau Portmeirion yn ffrwyth breuddwyd Syr Clough Williams-Ellis, a gynlluniodd y pentref i ddal sylw'r ymwelydd gyda golygfeydd diddorol ble bynnag y bydden nhw'n stopio. Hefyd roedd yn leoliad perffaith ar gyfer y gyfres deledu The Prisoner yn y 1960au hwyr. Yn fwy o ffoledd neu gofadail preifat, o'i gychwyn cyntaf, bwriadwyd bod Portmeirion yn arddangos sut y gall safle prydferth gael ei ddatblygu'n gydymdeimladol.

Erthygl Oriel luniau Fideo

Argraffu tudalen
English
Interact
Mae Rhyngweithio yn adran ar eich cyfer chi. Ymunwch â'r gymuned - anfonwch eich erthyglau, sgwrsiwch, a dywedwch wrthyn ni beth mae 'treftadaeth' yn ei olygu lle 'rydych chi'n byw.

Ewch i Ryngweithio >
Internet Links
North West Wales: Hall of Fame
North West Wales: Great Outdoors: Gardens
Portmeirion hosts Cold Feet finale
TV villain's Portmeirion wedding
Dr Who
Gwefan swyddogol Portmeirion
Cymdeithas Gwerthfawrogi y 'Prisoner'
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd gwe allanol.
Wear
Keep
Related Stories
From factories into flats - the story of Ancoats's regeneration
Transforming a mill town into a world famous model community
A divided home
About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy