1

Bài 1: One-minute English

Bộ phận chọn bài

 1. 1 One-minute English

Phần 25

In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘come back’ and ‘go back’
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ફિલ તમને શીખવશે કે વિવિધ રમતો સાથે 'play', 'go' અને 'do' નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવું.

Các phần trong bài này

0 / 3

 • 0 / 3
  Bài tập 1

Bài tập 1

Play, do and go for sports

In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘come back’ and ‘go back’
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ફિલ તમને શીખવશે કે વિવિધ રમતો સાથે 'play', 'go' અને 'do' નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવું.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

Hi, I'm Phil from BBC Learning English. Today, I'm going to tell you how we use play, do and go with different sports.

So, for team sports or ball games, we use play. So, I can say: I play football. I don't play tennis.

For more individual activities, we use do. So, we can say: I do exercise. I don't do judo.

Then, for activities ending in –ING, we often use go. So, I can say: I go running. Or: I don't go swimming.

Of course, there are some exceptions, but try to remember. Play for team sports or ball games. Do for individual activities and go for activities ending in –ING.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

Play
ટીમ રમતો અથવા તો દડા થકી રમાતી રમતો માટે સામાન્યતઃ ક્રિયાપદ 'play' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

 • I play football every week.
 • My cousins play tennis.
 • I played cricket at school.

Do
વ્યક્તિગત રમતો માટે, મુખ્યત્વે જેમાં દડો નથી, તેમાં સામાન્યતઃ રીતે 'do' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

 • I do athletics in the summer.
 • I did karate when I was younger.
 • I want to do yoga.

Go
'–ing' થી પર્ણ થતી ઘણી ક્રિયાઓ માટે 'go' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

 • I go swimming every week.
 • I go running at the weekends.
 • I want to go sailing.

ચોક્કસ શરૂઆત અને અંત ધરાવતા ક્રિયાઓમાં 'go + -ing' નો ઉપયોગ કરતાં નથી. દાખલા તરીકે 'boxing.'

 • I do boxing at a local gym.

Play, do and go for sports

3 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો પ્રશ્નોનો જવાબ આપીને.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Extension:

સામાન્યતઃ રમત સાથે ક્રિયાપદ practise નો ઉપયોગ કરવામાં આવતું નથી. મુખ્યત્વે train નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
રમત વિશે વાત કરતી વખતે ક્રિયાપદ make નો ઉપયોગ કરીશું નહીં.

Interesting facts
21 come back.jpg21 cgo back.jpg

25.Annapurna.GettyImages-185832760.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png