1

Bài 1: One-minute English

Bộ phận chọn bài

  1. 1 One-minute English

Phần 18

In today's One-minute English Phil will explain three facts about 'the'.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ફિલ તમને જણાવશે 'the' વિેશે ત્રણ મહત્ત્વની વાતો.

Các phần trong bài này

0 / 4

  • 0 / 4
    Bài tập 1

Bài tập 1

Three facts about 'the'

In today's One-minute English Phil will explain three facts about 'the'.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ફિલ તમને જણાવશે 'the' વિેશે ત્રણ મહત્ત્વની વાતો.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

Hi I'm Phil from BBC Learning English. I'm going to tell you three facts about the.

Number 1 - We use the when referring to a specific thing and both you and the person you're talking to know which one you mean. Please pass me the milk.

We can see the bottle so we know it's that one.

Number 2 - Don't use the when talking about something in general. For example, I love chocolate.

Number 3 - We don't use the when it doesn't matter which thing we're talking about.

We usually use a or an, here. Give me a cup of tea, I don't care which cup, any cup will do.

1) 'The' એક ચોક્કસ વસ્તુ માટે

કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ અથવા બાબત વિશે વાત કરતી વખતે 'the' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 'The' સૂચવે છે કે તમે અને સામેની વ્યક્તિને વિષય વિશે ખબર છે.

  • Please pass me the milk.

આપણે બાટલીને જોઈ શકીએ છીએ અને ખબર છે કે બાટલી વિશે જે વાત થઈ રહી છે.

 2) સામાન્ય રીતે વાત કરતી વખતે 'the' નો ઉપયોગ કરવું નહીં

 સામાન્ય રીતે વાત કરતી વખતે 'the' નો ઉપયોગ કરવું નહીં. વાક્યમાં 'a' અને 'an' નો પણ ઉપયોગ કરવું નહીં.

  •  I love chocolate

વાક્યનો અર્થ થાય છે કે બોલનારને દરેક પ્રકારની ચૉકોલટ પસંદ છે, નહીં કે કોઈ ખાસ પ્રકારની ચૉકોલટ.

3) અનિશ્ચિત વસ્તુઓ વિશે વાત કરતી વખતે 'the' નો ઉપયોગ કરવું નહીં

જ્યારે વિષય અથવા વસ્તુ નિશ્ચિત ન હોય ત્યારે વાક્યમાં 'the' નો ઉપયોગ કરવું નહીં. પોતાની વાત જણાવવા માટે 'a' અથવા 'an' નો વાક્યમાં ઉપયોગ કરો.

  • Give me a cup of tea

અહીં કપ વિશે કોઈ ઉલ્લેખ નથી. કોઈ પણ કપ ચાલશે.

Three facts about 'the'

4 Questions

Choose the correct answer
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Extension:

કંઈક ચોક્કસ હોઈ શકે છે કારણકે એ 'superlative' એટલે કે શ્રેષ્ઠતાવાચક રૂપ પછી આવે છે.

  • The fastest animal in the world is the cheetah.

કંઈક ચોક્કસ હોઈ શકે કારણકે તે એકમાત્ર છે.

  • The sky is beautiful this evening!

 

Interesting facts

 THE_bridge_GettyImages-907982098.jpgTHE_giraffe_GettyImages-687030934.jpgTHE_snail_GettyImages-157582260.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png