Phần 18

How do I talk about future plans.
จะพูดถึงอนาคตเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

0 / 4

 • 0 / 4
  Bài tập 1

Bài tập 1

How do I talk about future plans?

แผนการใดต่อไปนี้ เป็นที่แน่นอนแล้ว?

 1. I’m going to take a Spanish class.
 2. I’d like to take up running three times a week.
 3. I might travel to Scotland to see an old friend.

ฟังเพื่อตรวจคำตอบและเปรียบเทียบกับบทพูด

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง ‘How do I...’ กับแคลร์และฟิลค่ะ

Phil
Hello, everybody. Welcome! 

Clare
ในรายการนี้ เราจะมาฝึกพูดถึงแผนการในอนาคตนะคะ เริ่มฟังบทสนทนาที่ผู้พูดถามเพื่อนอีกสามคน ถึงแผนที่วางไว้ในช่วงฤดูร้อน และไม่ต้องกังวลหากยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดกัน แต่ตอนนี้ให้จับใจความว่า แผนการของคนไหนชัดเจนที่สุด 

Inserts
Do you have any plans for this summer? 

Yes, I’m going to take a Spanish class. 

I’d like to start running three times a week. 

I might travel to Scotland to see an old friend. 

Clare
ฟังทันไหมคะ ผู้พูดคนแรกตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะเรียนภาษาสเปนค่ะ ฟิลคะเรามาอธิบายภาษาที่ใช้พูดถึงแผนการในอนาคตกันค่ะ 

Phil
Yes, why not? 

Clare
เริ่มที่คำถามนะคะ ‘Do you have any plans for…’ ตามด้วยช่วงเวลา 

Inserts
Do you have any plans for next month?

Do you have any plans for next year? 

Clare
ส่วนทุกประโยคคำตอบ เขาพูดถึงอนาคตนะคะ ฟังคำตอบแรกอีกทีค่ะ: 

Insert
Yes, I’m going to take a Spanish class. 

Clare
เขาใช้คำว่า ‘going to’ เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะทำค่ะ 

Phil
OK, let’s quickly practise the pronunciation together! Notice that when we say 'going to' it often sounds more like ‘gonna’.  'I’m gonna take a Spanish class’. Repeat after me: ‘I’m gonna take a Spanish class’. 

‘I’m gonna take a Spanish class’. 

Clare
OK! ต่อไป ฟังคำตอบที่สองค่ะ:

Insert
I’d like to start running three times a week.

Clare
เขาพูดว่า ‘I’d like’ ต่อด้วยกิจกรรม ซึ่งก็คือการวิ่ง โดย ‘I’d like’ เป็นรูปย่อของ ‘I would like’ ค่ะ และเราใช้ ‘would like’ เพื่อพูดถึงความต้องการจะทำอะไรสักอย่าง ซึ่งอาจเป็นไปได้ หรือเป็นไปไม่ได้ 

Phil
OK, Let’s practise the pronunciation again. Remember that we say 'I would' as 'I'd'. Repeat after me: ‘I’d like to start running three times a week.'

I’d like to start running three times a week. 

Clare
ต่อไป ฟังคำตอบของอีกคนค่ะ: 

Insert
I might travel to Scotland to see an old friend. 

Clare
มีคำกริยาที่น่าสังเกต ก็คือ ‘might’ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ไม่แน่นอน หมายถึงเป็นไปได้ว่าผู้พูดอาจจะเดินทางไปสก็อตแลนด์ หรืออาจจะไม่ไปก็ได้ ให้สังเกตด้วยว่า หลังจากคำว่า ‘might’ เราใช้คำกริยาโดยไม่เติมคำว่า ‘to’ นะคะ - ‘I might travel’. 

Phil
And let’s practise the pronunciation together. Notice how 'to' in 'travel to Scotland' sounds like 'tuh' Repeat after me: ‘I might travel to Scotland'. 

I might travel to Scotland. 

Clare
Thanks, Phil เรียนรู้สามวิธีพูดถึงอนาคตไปแล้ว มาฝึกพูดกันค่ะ ให้สมมุติว่า ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะขับรถ ‘drive’ ไปบ้านเพื่อนในวันพรุ่งนี้นะคะ จะพูดอย่างไรคะ ตอบให้ทันก่อนฟิลเฉลยนะคะ:

Phil
I'm going to drive to my friend’s house tomorrow.

Clare
Did you say the same? ต่อไป ให้สมมุติว่าอยากจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในวันเสาร์ ให้แต่งประโยคโดยใช้คำกริยา ‘visit’ ด้วยนะคะ ตอบให้ทันก่อนฟิลเฉลยนะคะ:

Phil
I’d like to visit a museum on Saturday. 

Clare
พูดเหมือนกันไหมคะ ส่วนแบบฝึกหัดที่สาม ให้สมมุติว่าอาจจะไปทะเลในวันอาทิตย์ แต่งประโยคโดยใช้คำว่า ‘go’ ด้วยนะคะ

Phil
I might go to the beach on Sunday. 

Clare
Did you say the same? 

Phil
Well done! Now you know how to talk about future plans!

Clare
เยี่ยมเลยค่ะ แล้วกลับมาติดตาม ‘How do I?’ ได้ใหม่นะคะ Bye! 

Phil
Bye!

Learn more!

1. จะพูดถึงแผนการในอนาคตที่แน่นอนแล้วได้อย่างไร?

ใช้ be + going to เพื่อแต่งประโยคเกี่ยวกับอนาคตที่เรามั่นใจแล้วว่าจะทำแน่นอน อย่าลืมเลือกใช้ กริยา be ให้เข้ากับประธานด้วย

 • I am going to meet Sarah for a coffee.
 • She is going to come after work.
 • We are going to talk about our plans.

 2. จะพูดถึงสิ่งที่อยากทำในอนาคตได้อย่างไร

ใช้ ‘would like to’ เพื่อพูดถึงสิ่งที่อยากทำในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตาม และ would มักจะถูกย่อเป็น ‘’d'

 • I’d like to study Italian.
 • We’d like to go abroad this summer.
 • She’d like to meet some new people. 

3. จะพูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตอย่างไร?

ใช้คำว่า might เพื่อพูดถึงสิ่งที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต อย่าลืมว่าเราใช้คำกริยาช่องหนึ่งโดยไม่ต้องมี ‘to’

 • I might go swimming.
 • We might watch a film.
 • He might take a day off work. 

4. ใช้คำถามแบบไหนเพื่อถามถึงแผนการในอนาคต?

ใช้ประโยค ‘Do you have any plans for…’ ตามด้วยช่วงเวลา

 • Do you have any plans for next month?
 • Does he have any plans for next year?
 • Do we have any plans for this summer?

How do I talk about future plans?

4 Questions

ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Tell us if you have any plans for this week on our Facebook group!
สัปดาห์นี้มีแผนจะทำอะไรบ้าง เข้ามาคุยกับเราได้ที่เฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ!

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
กลับมาติดตาม ‘How do I…’ ตอนต่อไป เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟังนะคะ