1

Bài 1: Essential English Conversation

Bộ phận chọn bài

 1. 1 Essential English Conversation

Phần 4

ฟังชานและแคลร์ แนะนำวิธีพูดถึงอาชีพ

Listen to Sian and Clare to find out how to tell someone your job.

Các phần trong bài này

0 / 3

 • 0 / 3
  Bài tập 1

Bài tập 1

ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่: คุณทำงานอะไร?

ฟังชานและแคลร์ แนะนำวิธีพูดถึงอาชีพ

Listen to Sian and Clare to find out how to tell someone your job.

Listen to the audio

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

Clare
สวัสดี และขอต้อนรับสู่ Essential English Conversation บทสนทนาภาษาอังกฤษที่พบบ่อย I’m Clare and...

Sian
My name’s Sian. Hi. สวัสดี

Clare
ในตอนนี้ เราจะมาฝึกวิธีถามเกี่ยวกับอาชีพกัน

ฟังจากบทสนทนานี้ ของเรา 2 คน นะคะ

Clare
What do you do?

Sian
I'm a teacher. How about you?

Clare
I'm an actor.

Clare
ไม่ต้องกังวลถ้าฟังดูยาก เราจะแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพื่อช่วยคุณฝึก

ดังนั้นมาฟังอีกครั้ง และพูดตาม

แคลร์ ถาม ชานว่า ‘คุณทำงานอะไร’

Insert
What do you do?

Clare
ชาน พูดว่า ‘ฉันเป็นคุณครู’

Insert
I'm a teacher. 

Clare
ดังนั้นวิธีบอกว่าทำอาชีพอะไร ก็แค่พูดว่า ‘I’m a…’ จากนั้นก็ตามด้วย > อาชีพ

Insert
I'm a …

Clare
แต่ถ้าคำศัพท์เกี่ยวกับงานนั้น ขึ้นต้นด้วยสระ ต้องใช้ ‘an’ ไม่ใช่ ‘a’

Insert
I'm an actor

Clare
ดีมาก คราวนี้มาตรวจสอบสิ่งที่พูดไป จากการฟังบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ

Insert
What do you do?

I'm an engineer. How about you?

I'm a doctor.

Clare
เยี่ยมเลยค่ะ อย่าลืมฝึกพูดแบบที่เราสอนไปนะคะ สวัสดี

Sian
Bye สวัสดี

สรุป

คุณทำงานอะไร?

What do you do?

ฉันเป็นครู

I'm a teacher

ฉันเป็นนักแสดง

I'm an actor 

ฉันเป็นวิศวกร

I'm an engineer

ฉันเป็นหมอ

I'm a doctor

แต่ถ้าคำศัพท์เกี่ยวกับงานนั้น ขึ้นต้นด้วยสระ ต้องใช้ ‘an’ ไม่ใช่ ‘a’

ลองทำ

ทำแบบฝึกหัดนี้ เพื่อทดสอบว่าจำได้มากน้อยแค่ไหน

ทำแบบฝึกหัด!

3 Questions

จัดลำดับคำศัพท์เหล่านี้ให้ถูกต้อง ระวังนะ! มี 1 คำที่ไม่เกี่ยวข้อง
คลิกที่คำว่า 'ช่วยเหลือ' เพื่อดูคำแปล

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

ติดตามตอนต่อไป ของ Essential English เพื่อฝึกสิ่งที่ได้เรียนไปในตอนที่ผ่านมา

Join us for our next episode of Essential English to practise what you’ve learnt so far...

 

 

Session Vocabulary

 • คำศัพท์

  คุณทำงานอะไร?
  What do you do?

  ฉันเป็นครู
  I'm a teacher

  ฉันเป็นนักแสดง
  I'm an actor 

  ฉันเป็นวิศวกร
  I'm an engineer

  ฉันเป็นหมอ
  I'm a doctor