1

Bài 1: Essential English Conversation

Bộ phận chọn bài

 1. 1 Essential English Conversation

Phần 20

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
గత నాలుగు సంచికల్లోనూ నేర్చుకున్న విషయాలని వాడడం ఇక్కడ వినండి.

 

0 / 3

 • 0 / 3
  Bài tập 1

Bài tập 1

ఆహారం: సమీక్ష

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
గత నాలుగు సంచికల్లోనూ నేర్చుకున్న విషయాలని వాడడం ఇక్కడ వినండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి,క్విజ్ చెయ్యండి.

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

కల్యాణి
హలో! బాగున్నారా? Essential English Conversation లకి స్వాగతం! ఇంగ్లీషులో మాట్లాడుకోవడానికి తప్పనిసరి ఐన విషయాలని మీరిక్కడ నేర్చుకుంటారు. నా పేరు కల్యాణి. ఇష్టమైన ఆహారం గురించీ, restaurant లలో ఆహారాన్ని order గురించీ, marketలో ఆహారాన్ని కొనడం గురించీ, వివిధ సమయాల్లో తీసుకునే ఆహారం గురించీ మాట్లాడ్డం - గత నాలుగు సంచికల్లోనూ నేర్చుకున్నారు కదా. ఈ సంభాషణ విందామా?

Sarah
Hi Ben. What’s your favourite food?
Ben
My favourite food is lamb.
Sarah
What do you eat for dinner?
Ben
I usually eat vegetable stew for dinner.

కల్యాణి
అన్ని రకాల భోజన సమయాలకీ ఈ పద్ధతినే వాడొచ్చు. విని గుర్తుంచుకోండి.

I usually eat vegetable stew for lunch.

కల్యాణి
ఇప్పుడు marketలో ఆహారం కొనుక్కోడాన్ని వినండి.
Ben
How can I help you?
Sarah
Can I have a kilo of peppers?
Ben
That’s £3.50.

కల్యాణి
restaurant లలో ఆహారాన్ని order చేసేటప్పుడు కూడా ఈ పద్ధతినే వాడొచ్చు. విని గుర్తుంచుకోండి.

Sarah
How can I help you
Ben
Can I have the fish stew? And some water to drink..
Sarah
Yes, of course

కల్యాణి
ఏ మాత్రం గుర్తుందో తెలుస్తుంది, ఈ క్విజ్ చేసి చూద్దామా? ప్రశ్నా, తర్వాత కాసేపటికి జవాబూ వినిపిస్తాయి. వాటి మధ్య గడువులో మీరు ఆలోచించుకుంటూ ఉండండి.
సరే మొదటి ప్రశ్న

Ben
What’s your favourite food?

కల్యాణి
నాకిష్టమైన ఆహారం గొర్రెమాంసం 'lamb' అని చెప్పండి.
Ben
My favourite food is lamb.

 

కల్యాణి
'రాత్రి భోజనం 'dinner' లో ఏం తీసుకుంటావు అని అడగండి.
Ben
What do you eat for dinner?

 

కల్యాణి
'నేను సాధారణంగా dinnerలో కూరగాయల జావ “vegetable stew” తీసుకుంటాను అని చెప్పండి.
Ben
I usually eat vegetable stew for dinner.

 

కల్యాణి
'మీకేం కావాలి?' అని అడగండి.
Ben
How can I help you?

 

కల్యాణి
'నాకు ఒక కిలో మిరపకాయలు,“peppers” ఇవ్వగలవా' అని అడగండి.
Ben
Can I have a kilo of peppers?

 

కల్యాణి
‘అది '£3.50' అయ్యింది’ అని చెప్పండి.
Ben
That’s £3.50.

కల్యాణి
కాస్త కష్టంగా ఉందా ... మరేం పర్లేదు, మళ్లీ చేసి చూద్దాం ఉండండి ...
ఇప్పుడు మళ్లీ విని, అనండి.

What’s your favourite food?
My favourite food is lamb.
What do you eat for dinner?
I usually eat vegetable stew for dinner.
How can I help you?
Can I have a kilo of peppers?
That’s £3.50.

కల్యాణి
Fantastic –మొత్తం అంతా కలిపి మాట్లాడి చూద్దురు గాని. మరి Sarah వేసే ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వండి.
Sarah
Hi. What’s your favourite food?

What do you eat for dinner?

కల్యాణి
ఇప్పుడు మీరొక restaurantలో ఉన్నామనుకుని, Sarah అడిగే ప్రశ్నలకి జవాబులివ్వండి.
How can I help you?

కల్యాణి
ఇప్పుడు మీరొక market లో ఉన్నామనుకుని, Sarah అడిగే ప్రశ్నలకి జవాబులివ్వండి.
How can I help you?


కల్యాణి
భలే, ఇప్పుడు పూర్తిగా మరోసారి విని మీ జవాబులను సరి చూసుకోండి.

Sarah
Hi Ben. What’s your favourite food?
Ben
My favourite food is lamb.
Sarah
What do you eat for dinner?
Ben
I usually eat vegetable stew for dinner.
Ben
How can I help you?
Sarah
Can I have a kilo of peppers?
Ben
That’s £3.50.

కల్యాణి
Well done! ఇష్టమైన ఆహారమూ, restaurant లలో ఆహారాన్ని order చెయ్యడమూ, marketలో ఆహారాన్ని కొనడమూ, వివిధ సమయాల్లో తీసుకునే ఆహారమూ -వీటి గురించీ మాట్లాడ్డం నేర్చుకున్నారు కదా. ఈ విషయాలని అభ్యాసం చెయ్యండి మరి. రోజు వారీ ఇంగ్లీష్‌ను నేర్పే మరిన్ని కార్యక్రమాల కోసం మమ్మల్ని మళ్లీ కలవండి. Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
ప్రతీ ప్రశ్నకూ సరైన జవాబును గుర్తించి – మీరింత వరకూ నేర్చుకున్న విషయాలను చెక్ చేసుకోండి.

ఆహారం: సమీక్ష

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబును గుర్తించండి.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Essential English కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

 

 

Session Vocabulary

 • What’s your favourite food?
  నీకు ఇష్టమైన ఆహారం ఏమిటి?

  My favourite food is ______.
  నాకు ఇష్టమైన ఆహారం ______.

  What do you eat for dinner?
  రాత్రి భోజనంలో ఏం తీసుకుంటావు?

  I eat ______ for dinner.
  రాత్రి భోజనంలో ______ తీసుకుంటాను.

  How can I help you?
  మీకేం కావాలి?

  Can I have the ______?
  నాకు ______ ఇవ్వగలవా?

  That’s ______ all together.
  అంతా కలిపి______  అయ్యిందండీ.