1

Bài 1: Essential English Conversation

Bộ phận chọn bài

 1. 1 Essential English Conversation

Phần 6

Listen to find out how to ask if someone has any brothers or sisters.
तुम्हाला भावंडं आहेत का? कसं विचारायचं इंग्रजीत? चला ऐकू

0 / 3

 • 0 / 3
  Bài tập 1

Bài tập 1

तुम्हाला भावंडं आहेत का?

 

 

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा.

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)


Tejali
नमस्कार मित्रांनो...
मी तेजाली...बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात तुमचं स्वागत करते !!! इथे आपण शिकतो रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी.
आजच्या भागात आपण, तुम्हाला भावंडं आहेत का हे इंग्रजीत कसं विचारायचं ते शिकू या.

Tina
Have you got any brothers or sisters?

John
Yes, I’ve got two sisters. How about you?

Tina
I’ve got a brother.

Tejali
चला आता नीट समजून घेऊ. टीनाने जॉनला विचारलं, तुला भावंडं आहेत का? ‘Have you got any brothers or sisters?’

'Have you got' ने सुरु होणाऱ्या प्रश्नांत नेहेमी 'any' वापरतात. आता हे ऐकू या आणि... त्यामागे तसंच बोला.

Have you got any brothers or sisters?

Tejali
जॉन म्हणाला, 'मला दोन बहिणी आहेत'. 'I have got two sisters.' ‘I’ve got’ आणि ‘I have’ चा अर्थ सारखाच आहे. शब्दाला अनेकवचनी करण्यासाठी शब्दानंतर 'S' जोडतात. म्हणजे 'sister' च 'sisters' होतं

Yes, I’ve got two sisters.

Tejali
जॉनने टीनाला 'How about you?' असं विचारून तोच प्रश्न विचारला. हे ऐकून त्यामागे म्हणा.

How about you?

मग टीना म्हणाली, 'I have got a brother', 'a brother' म्हणजे एक भाऊ.

I’ve got a brother.

Tejali
आता वेगवेगळ्या लोकांनी 'तुला भावंडं आहेत का?' या प्रश्नाचं दिलेलं उत्तरं ऐका.

Have you got any brothers or sisters?
Yes, I’ve got a sister. How about you?
I’ve got two brothers and a sister.

Have you got any brothers or sisters?
Yes, I’ve got a sister and a brother. How about you?
I’ve got two sisters.

Tejali
आता ही इंग्रजी वाक्य ऐकू या आणि... त्यामागे तसंच बोला.

Have you got any brothers or sisters?
Yes, I’ve got two sisters. How about you?
I’ve got a brother.

Tejali
चला बघू आपल्याला काय काय समजलंय. ही मराठीतली वाक्य ऐका आणि मग इंग्रजीत बोला. तुला भावंडं आहेत का?

Have you got any brothers or sisters?

हो, मला दोन बहिणी आहेत. तुला किती आहेत?

Yes, I’ve got two sisters. How about you?

मला एक भाऊ आहे.

I’ve got a brother.

Tejali
चला.. आता ‘तुला भावंडं आहेत का हे इंग्रजीत कसं विचारायचं ते समजलंय तुम्हाला. आता टीनाच्या प्रश्नाला उत्तर देऊन प्रॅक्टीस करा, आणि तिला 'how about you?' विचारायला विसरू नका.

Have you got any brothers or sisters?

I’ve got a brother.

Tejali
आता हे संभाषण परत ऐका आणि तुमचं उत्तर तपासून बघा.

Tina
Have you got any brothers or sisters?

John
Yes, I’ve got two sisters. How about you?

Tina
I’ve got a brother.

Tejali
Well done, आता तुम्ही कोणाला, तुला भावंडं आहेत का हे इंग्रजीत विचारू शकता. शिकवलेलं नीट लक्षात ठेवा आणि मित्रांबरोबर प्रॅक्टीस करत रहा.. पुन्हा भेटू पुढच्या भागात... असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी!!! Bye…

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.

या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा... बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

रिकाम्या जागा भरा.

3 Questions

Choose the correct answer.

योग्य पर्याय निवडा.

 

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
भेटू पुढच्या भागात पुन्हा भेटू पुढच्या भागात असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!!!

Session Vocabulary

 • Have you got any brothers or sisters?
  तुम्हाला भावंडं आहेत का?

  I’ve got a sister.
  मला एक बहीण आहे.

  Yes, I’ve got a brother.
  मला एक भाऊ आहे

  How about you?
  तुझं काय?