1

Bài 1: Essential English Conversation

Bộ phận chọn bài

 1. 1 Essential English Conversation

Phần 34

Listen to find out how to ask someone if they have any hobbies.
एखाद्या व्यक्तीला तिच्या फावल्या वेळाबद्दल कसं विचारायचं ते शिकूया.

0 / 3

 • 0 / 3
  Bài tập 1

Bài tập 1

फावल्या वेळात तुम्ही काय करता?

Listen to find out how to ask someone if they have any hobbies.
एखाद्या व्यक्तीला तिच्या फावल्या वेळाबद्दल कसं विचारायचं ते शिकूया.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात तुमचं स्वागत, मी तेजाली.

तुम्ही फावल्या वेळात काय करता असं इंग्रजीत कसं विचारायचं ते शिकणार आहोत आज.


Sam
What do you do in your spare time?

Rob
I play the guitar in a band. What about you?

Sam
I like exercising.

Tejali
सॅमने रॉबला विचारलं, फावल्या वेळात काय करतोस? यासाठी विचारतात, ‘what do you do in your spare time?’ फावला वेळ म्हणजे Spare time. हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा.


What do you do in your spare time?

 

Tejali
मग रॉब म्हणाला, ‘I play the guitar in a band’. मी एका बॅंडमध्ये गिटार वाजवतो. वाद्य वाजवणे यासाठी play वापरतात.Band म्हणजे वाद्यवृंद. हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा.


I play the guitar in a band

Tejali
नंतर रॉबने सॅमला विचारलं, ‘What about you’?


What about you?

 

Tejali
त्यावर सॅम म्हणाली, तिला व्यायाम करायला आवडतो. एखादी गोष्ट आवडते यासाठी I likeअसं म्हणायचं, आणि त्यापुढे जी गोष्ट आवडते त्या शब्दाला ing जोडायचं. म्हणजे सिनेमा बघायला आवडतो असं म्हणायचं असेल,तर बघणे म्हणजे watch, मग watchला पुढे ingजोडायचं. ‘I like watching movies. हे ऐकून त्यामागोमाग म्हणा.

I like exercising.


Tejali
आता तर लोक एकमेकांशी त्याच्या फावल्या वेळाबद्दल काय बोलतायत ऐकू.

What do you do in your spare time?

I go fishing by the river. What about you?

I like playing sports.

What do you do in your spare time?

I play basketball with my friends. What about you?

I like meeting friends.

 

Tejali
आता परत करू, ही इंग्रजी वाक्य ऐका आणि त्यापाठोपाठ म्हणा.

What do you do in your spare time?

I play the guitar in a band.

What about you?

I like exercising.

   

Tejali
एकदम मस्त. आता तुम्हाला किती समजलंय ते बघू. ही मराठीतली वाक्य ऐका आणि ती इंग्रजीत कशी म्हणाल सांगा.

तू फावल्या वेळात काय करतोस?

What do you do in your spare time?

मी एका बॅंडमध्ये गिटार वाजवतो.

I play the guitar in a band.

तू तुझ्या फावल्या वेळात काय करतोस?

What about you?

मला व्यायाम करायला आवडतो.

I like exercising.

 

Tejali
चला आता सॅमच्या प्रश्नांना उत्तर देऊन प्रॅक्टिस करु. तिला उत्तर दिल्यानंतर, what about you ?विचारा. 

What do you do in your spare time?

I like exercising.

Tejali
आता आपण हे संभाषण पुर्ण ऐका आणि तुमचं उत्तर तपासा.

Sam
What do you do in your spare time?

Rob
I play the guitar in a band. What about you?

Sam
I like exercising

 

Tejali
आता कोणाला, तू फावल्या वेळात काय करतेस हे इंग्रजीत कसं विचारायचं ते समजलंय तुम्हाला. सराव करत रहा, पुन्हा भेटू Essential English Conversationच्या पुढच्या भागात. Bye.  

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
हे शब्द योग्य क्रमाने लावा.

शब्दांचा योग्य क्रम लावा.

3 Questions

Put the words in the correct order.
शब्दांचा योग्य क्रम लावा.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • What do you do in your spare time?
  तू फावल्या वेळात काय करतेस/ करतोस?

  I play the guitar in a band.
  मी गिटार वाजवते.

  I like exercising.
  मला व्यायाम करायला आवडतो.

  I go fishing by the river.
  मी नदीजवळ मासे पकडायला जातो.

  I like playing sports.
  मला खेळायला आवडतं.

  I play basketball with my friends.
  मी मित्रांसोबत बास्केटबॉल खेळतो.

  What about you?
  आणि तू (तुला काय आवडतं?)