1

Bài 1: Essential English Conversation

Bộ phận chọn bài

 1. 1 Essential English Conversation

Phần 26

Listen to find out how to ask someone what time they get up.
तू किती वाजता उठतेस? कसं विचाराल इंग्रजीत? चला ऐकू.

0 / 3

 • 0 / 3
  Bài tập 1

Bài tập 1

तू कधी उठतेस?

Listen to find out how to ask someone what time they get up.
तू किती वाजता उठतेस? कसं विचाराल इंग्रजीत? चला ऐकू.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Hiển thị văn bản ghi âm (hay video) Giấu văn bản ghi âm (hay video)

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात सगळ्यांचं स्वागत. मी तेजाली. आपल्या दिनक्रमाची सुरुवात होते सकाळी उठण्यापासून आणि दिनक्रम संपतो रात्री झोपतो तेव्हा. आजपासून आपण शिकणार आहोत, आपल्या दिनक्रमाबद्दल. उठणे म्हणजे ‘get upआणि झोपणे म्हणजे go to bed. आता हे समजून घेऊ.

Sian
Hi Phil, when do you get up?

Phil
I get up at six o’clock.

Sian
What time do you go to bed?

Phil
I go to bed at ten o’clock. 

Tejali
आता शानने फिलला विचारलं, 'When do you get up?' तू किती वाजता उठतोस? हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा.    

When do you get up?

Tejali
फिल म्हणाला मी सहा वाजता म्हणजे 'six o’clock' उठतो. वेळ सांगण्यासाठी 'o’clock'म्हणतात. हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा.

I get up at six o’clock. 

Tejali
मग शानने फिलला विचारलं, 'What time do you go to bed?''तू किती वाजता झोपतोस? यासाठी when किंवा what time चा वापरतात. दोन्हींचा अर्थ एकच. हे ऐकून त्यापाठोपाठ म्हणा. 

What time do you go to bed?                       

Tejali
फिल म्हणाला तो दहा वाजता 'ten o’clock' झोपतो.

I go to bed at ten o’clock..

Tejali
वेगवेगळे लोक कशा प्रकारे विचारतात ते ऐकू. 

जोसेफ सहा वाजता उठतो आणि रात्री एक वाजता झोपतो.

Hi Joseph, what time do you get up?

I get up at six o’clock.

What time do you go to bed?

I go to bed at one o’clock.

Tejali
आता परत करूया. ही इंग्रजी वाक्यं ऐका आणि त्यामागोमाग म्हणा. 

When do you get up?

I get up at six o’clock.

What time do you go to bed?

I go to bed at ten o’clock..

Tejali
आता हे तुमच्या किती लक्षात राहिलंय? ही वाक्यं ऐका आणि ती इंग्रजीत कशी म्हणाल ते सांगा.

तू कधी उठतोस/ उठतेस?

When do you get up?

मी नेहेमी 5 वाजता उठते/ उठतो.

I get up at six o’clock

तू किती वाजता झोपतेस/झोपतोस?

What time do you go to bed?

मी दहा वाजता झोपतो/झोपते.

I go to bed at ten o’clock.

Tejali
छान, आता कोणाला तू कधीझोपतोस किंवा उठतोस कधी हे इंग्रजीतून कसं विचारायचं ते तुम्हाला समजलंय. आता शान प्रश्न विचारतीये. तिला उत्तर द्या.

When do you get up?

What time do you go to bed?

भारीच! आता संपूर्ण संभाषण ऐका आणि तुमचं उत्तर तपासा.

Sian
Hi Phil, when do you get up?

Phil
I get up at six o’clock

Sian
What time do you go to bed?

Phil
I go to bed at ten o’clock.

Tejali
कोणाला त्याच्या दिनाक्रमाबद्दल कसं विचारायचं ते समजलंय तुम्हाला. सराव करत राहा, पुन्हा भेटू Essential English Conversation च्या पुढच्या भागात. Bye.  

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
योग्य पर्याय निवडा, बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

रिकाम्या जागा भरा.

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trắc nghiệm
Excellent! Bạn làm rất tốt! Bad luck! Điểm bạn đạt được:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • When do you get up?
  तू कधी उठतेस?

  I get up at ______ o’clock.
  मी ____वाजता उठते.

  What time do you go to bed?
  तू किती वाजता झोपतेस?

  I go to bed at ______ o’clock.
  मी ____वाजता झोपते.