Phần 1

India is one of the countries most vulnerable to climate change. How well is the country helping to fight the problem? Join Soumya and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it.

వాతావరణంలో మార్పులు, పర్యావరణ సమస్యల విషయంలో భారతదేశం అత్యంత ప్రమాదకరమైన దేశాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపబడింది. దీనిపై మన దేశంలో తీసుకుంటున్న చర్యలేమిటి? ఈ సంచికలో సౌమ్య, ఫిల్ ఈ అంశం గురించి చర్చించబోతున్నారు. మీరూ జాయిన్ అవ్వండి.

Các phần trong bài này

0 / 0

 • 0 / 0
  Bài tập 1

Bài tập 1

Climate change: Is India doing enough?

కార్యక్రమం చూస్తూ వినండి. మంచి భాషను నేర్చుకోండి.

India is one of the countries most vulnerable to climate change. How well is the country helping to fight the problem? Join Rajvir and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it.

[Images: Getty images]

వాతావరణంలో మార్పులు, పర్యావరణ సమస్యల విషయంలో భారతదేశం అత్యంత ప్రమాదకరమైన దేశాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపబడింది. దీనిపై మన దేశంలో తీసుకుంటున్న చర్యలేమిటి? ఈ సంచికలో సౌమ్య, ఫిల్ ఈ అంశం గురించి చర్చించబోతున్నారు. మీరూ జాయిన్ అవ్వండి.

[ఫొటోలు: Getty images]

Xem video và hoàn thành bài tập

Useful expressions

1. be willing to take the lead

'Take the lead' అంటే ముందడుగు వెయ్యడం, సన్నద్ధమవ్వడం. హెడ్ లైన్‌లో 'to Take Lead' అని ఉంది, ‘the’ ని వదిలేసారు. హెడ్ లైన్స్ క్లుప్తంగా ఉండడం కోసం ఇలా కొన్ని పదాలను వదిలేస్తూ ఉంటారు. Willing to అంటే సిద్ధంగా ఉంది అని అర్థం.

The manager was looking for someone who was willing to take the lead in finding new clients. 

The professor has been willing to take the lead in researching near ways to carry out experiments.

2. on track to meet

'On track to meet' అంటే లక్ష్యం చేరుకునే దిశలో ఉంది. అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే త్వరలో లక్ష్యం చేరుకుంటుంది అని అర్థం. Meet అంటే చేరుకోవడం - 'meet a target', 'meet a goal', 'meet a commitment' లేదా 'meet a deadline' ఇలా ఏదైనా వాడొచ్చు. 

The bank is on track to meet their profit target. 

The project is on track to meet its deadline.

3. yet to find space in

Yet అని ఎప్పుడు వాడతామంటే ఇంకా జరగలేదు కానీ జరిగే అవకాశం ఉంది అని తెలిసినప్పుడు. Yet to Find Space అంటే ఇంకా చోటు దొరకలేదు లేదా చోటు దొరకాల్సి ఉంది అని అర్థం. ఇక్కడ space అంటే నిజంగా చోటు లేదా జాగా అని కాదు. ఇంకా శ్రద్ధ పెట్టలేదు లేదా దృష్టి పెట్టలేదు అనే అర్థంలో yet to find space అని వాడతాం.

We have yet to find spacein our schedule for that meeting.  = We haven't had time. 

We have yet to find spacein our plans to address this problem. = We've been too busy to do this.

What do you think of this story?
Come and tell us on our Facebook group

ఈ కథనం మీకు నచ్చిందా?
మీ స్పందనలను మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో తెలుపండి.

Join us for our next episode of English in the News when we will look at another story, and the language used to talk about it.
మరో English in the News ఎపిసోడ్‌లో మళ్లీ కలుద్దాం. మరిన్ని కొత్త విషయాలను నేర్చుకుందాం. 

Session Vocabulary

 • affecting
  ప్రభావం చూపడం 

  campaign
  ప్రచారం

  commitment
  నిబద్ధత/వాగ్దానం

  evidence
  నిదర్శనం/రుజువు

  schedule
  సూచి/పట్టీ

  significant
  ముఖ్యమైన