1

Unit 1: One-minute English

Select a unit

 1. 1 One-minute English
 • ተፈጸመ

  Session 1

  1 Activity

  Used to

  06 Jun 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
  आजच्या एका मिनिटात इंग्लिश मध्ये आपण ‘used to’ कसं वापरायचं ते शिकूया

 • ተፈጸመ

  Session 2

  1 Activity

  For vs Since

  06 Jun 2018

  In today's One-minute English Kee will explain how to use ‘for’ and 'since'.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये की तुम्हाला 'for' आणि 'since' चा वापर कसा करायचा ते शिकवणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 3

  1 Activity

  5 ways to use 'actually'

  08 Jun 2018

  How many ways can you use 'actually'?
  In today's video we look at 5 ways to use this common word.

  'Actually' किती आणि कशा प्रकारे वापरता येतं माहितीये?
  हा अगदी साधासाच शब्द किती प्रकारे वापरता येता ते आजच्या भागात शिकूया.

 • ተፈጸመ

  Session 4

  1 Activity

  Would rather

  20 Jun 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘would rather'.
  आजच्या One-minute English मध्ये टॉम तुम्हाला ‘would rather’ कसं वापरायचं ते शिकवणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 5

  1 Activity

  Real conditionals

  21 Jun 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use real conditionals.
  फिल आजच्या भागात आपल्याला real conditionals चा वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 6

  1 Activity

  Must vs Have to

  29 Jun 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘must' and 'have to’.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये, की आपल्याला ‘must' आणि 'have to’ चा योग्य वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 7

  1 Activity

  Mustn't vs Don't have to

  06 Jul 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये, की  ‘mustn't ' आणि 'don't have to’ चा योग्य वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 8

  1 Activity

  Talking about dreams

  16 Jul 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
  आजच्या One-minute English स्वप्नांबद्दल कसं बोलायचं ते फिल शिकवणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 9

  1 Activity

  Both, neither, either

  16 Jul 2018

  What’s the difference between ‘both’, ‘neither’ & ‘either’?
  In today's video we look at how to use these useful words.

  ‘Both’, ‘neither’ & ‘either’ मध्ये काय फरक आहे?
  हे शब्द कसे वापरायचे ते आजच्या भागात शिकूया.

 • ተፈጸመ

  Session 10

  1 Activity

  Make and do

  26 Jul 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use make and do.

  आजच्या One-minute Englishमध्ये 'make' आणि 'do' चा वापर कसा करायचा ते फिल शिकवणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 11

  1 Activity

  Have something done

  07 Aug 2018

  In today's One-minute English Tom will explain the expression ‘have something done’
  आजच्या भागात ‘have something done’ चा वापर शिकूया.

 • ተፈጸመ

  Session 12

  1 Activity

  Be used to

  17 Aug 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘be used to’.
  आजच्या भागात 'be used to’ चा वापर कसा करायचा ते टॉम शिकवणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 13

  1 Activity

  Too and very

  23 Aug 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use 'too' and 'very'.
  आजच्या भागात 'too' आणि 'very'चा योग्य वापर कसा करायचा ते फिल शिकवणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 14

  1 Activity

  5 ways to use 'hard'

  22 Aug 2018

  How many meanings does ‘hard’ have?
  In today's video we look at five different ways you can use it.

  ‘Hard’ चा वापर किती प्रकारे करता येतो?
  आजच्या भागात आपण याचे पाच प्रकार शिकणार आहोत.

 • ተፈጸመ

  Session 15

  1 Activity

  3 ways to use 'if only'

  03 Sep 2018

  Do we use ‘if only’ to talk about the present, past or future? In today's video we find out.
  ‘If only’ चा वापर वर्तमानकाळात होतो, भूतकाळात की भविष्यकाळात? शिकू आजच्या भागात.

 • ተፈጸመ

  Session 16

  1 Activity

  Active vs Passive

  04 Sep 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to make ‘active' and 'passive’.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये की आपल्याला ‘active' आणि 'passive’ वाक्यं कशी तयार करायची ते सांगणार आहे. 

 • ተፈጸመ

  Session 17

  1 Activity

  Fun and funny

  10 Sep 2018

  In today's One-minute English Phil will explain the difference between fun and funny.
  आजच्या One-minute English मध्य फिल आपल्याला fun आणि funny मधला फरक समजवून सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 18

  1 Activity

  Three facts about 'the'

  02 Oct 2018

  In today's One-minute English Phil will explain three facts about 'the'.
  आजच्या One-minute English मध्ये फिल आपल्याला 'the' बद्दल तीन गोष्टी सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 19

  1 Activity

  5 ways to use 'in' with time expressions

  09 Oct 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use the preposition 'in' with time expressions.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये  फिल आपल्याला 'in' चा वापर कसा होतो ते सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 20

  1 Activity

  How to use ‘wish’

  12 Oct 2018

  In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये टॉम आपल्याला ‘wish’ या क्रियापदाचा वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 21

  1 Activity

  Come back vs Go back

  18 Oct 2018

  In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘come back’ and ‘go back’
  आजच्या  One-minute English मध्ये सॅम  ‘come back’ आणि ‘go back’ मधला फरक सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 22

  1 Activity

  So vs Such

  31 Oct 2018

  In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘so’ and ‘such’.
  आजच्या  One-minute English मध्ये सॅम ‘so’आणि ‘such’ मधला फरक सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 23

  1 Activity

  Person vs people

  07 Nov 2018

  In today's One-minute English Dan will explain the differences between ‘person’ and ‘people’.
  आजच्या  One-minute English मध्ये डॅन ‘person’ आणि ‘people’ मधला फरक सांगणार आहे .

 • ተፈጸመ

  Session 24

  1 Activity

  Raise vs Rise

  13 Nov 2018

  In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.
  आजच्या One-minute English मध्ये शान ‘raise’ आणि ‘rise’ मधला फरक सांगणार आहे.

 • ተፈጸመ

  Session 25

  1 Activity

  Play, do and go for sports

  16 Nov 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports. One-minute English मध्ये फिल, वेगवेगळ्या खेळांसाठी 'play', 'go' आणि 'do' कसं वापरायचं ते शिकवणार आहे.