1

บทเรียน 1: Quizzes

เลือกบทเรียน

  1. 1 Quizzes

บทเรียนย่อย 12

Challenge your English with this quiz on the second conditional!

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 12

0 / 8

  • 0 / 8
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Second conditional

Challenge your English in this quiz!

Second conditional

8 Questions

Test your understanding of the second conditional with our quiz!

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

More 

Did you like that? Try our other quizzes here.