บทเรียนย่อย 1

Challenge your English with this quiz on 'for' and 'since'

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 1

0 / 8

  • 0 / 8
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

'For' vs 'since'

Challenge your English in this quiz!

'For' vs 'since' Quiz

8 Questions

Test your understanding of this lesson with our quiz!

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

More

Did you like that? Try our other quizzes here.