1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 9

What’s the difference between ‘both’, ‘neither’ & ‘either’?
In today's video we look at how to use these useful words.

‘Both’, ‘neither’ & ‘either’..ఈ మూడింటికి మధ్యగల వ్యత్యాసాలేమిటి?
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో ఈ మూడు పదాలను ఏ యే సందర్భాలలో వాడాలో తెలుసుకుందాం.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 9

0 / 3

  • 0 / 3
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Both, neither, either

What’s the difference between ‘both’, ‘neither’ & ‘either’?
In today's video we look at how to use these useful words.

‘Both’, ‘neither’ & ‘either’..ఈ మూడింటికి మధ్యగల వ్యత్యాసాలేమిటి?
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో ఈ మూడు పదాలను ఏ యే సందర్భాలలో వాడాలో తెలుసుకుందాం.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Welcome to BBC Learning English! I’m Sam and today we are going to look at ‘both’, ‘either’ & ‘neither’ together.

In all three cases, we are talking about two things – in this case, let’s talk about tea and coffee.

We use ‘both’ to talk about 2/2 things. For example, ‘Both tea and coffee contain caffeine.’

We use ‘neither’ to talk about 0/2 things – ‘Neither tea nor coffee contains alcohol.’

And we use ‘either’ to talk about ½ things. For example, ‘In the morning, I drink either tea or coffee.’ Not both, just one.

Which do you drink in the morning? Either coffee, or tea, or both, or neither?

Function/ఫంక్షన్-పనిచేయు స్థితి

Meaning/అర్థం

‘Both’, ‘neither’ or ‘either’..ఈ మూడు పదాలను ఏవైనా రెండు విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాడతాం.
‘Both’ అంటే 'రెండూను' అని అర్థం. So we are referring to 2/2 things.
‘Neither’ అంటే ఆ రెండింటిలో ఏదీ కాదు అని అర్థం. ఇది 'both' కు వ్యతిరేకం. So we are referring to 0/2 things.
‘Either’అంటే ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అని అర్థం. రెండింటి మధ్య ఎంచుకోవాల్సివచ్చినప్పుడు 'either’ అని వాడతాం. So we are referring to 1/2 things.

When using 2 nouns/రెండు నామవాచకాలు వాడుతున్నప్పుడు

‘Both’ and ‘and’ రెండూ కలిపి వాడతాం. ‘Neither’ and ‘nor’ రెండూ కలిపి వాడతాం. ‘Either’ and ‘or’ రెండూ కలిపి వాడతాం.
‘Both’, ‘neither’ or ‘either’...ఈ మూడు వాక్యంలో మొదటి నామవాచకానికి ముందే వస్తాయి.
‘and’, ‘nor’ or ‘or’...ఈ మూడు, మొదటి రెండవ నామవాచకాలకు మధ్యలో వస్తాయి.

Both tea and coffee contain caffeine.>>
Neither tea nor coffee contains alcohol.
In the morning, I drink either tea or coffee.

When it’s the subject/ అదే subject అయినప్పుడు

అదే subject అయినప్పుడు వాక్యం లేదా clause మొదట్లోనే ‘both’, ‘neither’ or ‘either’ వాడొచ్చు.
I love tea and coffee, but both contain caffeine, so I try not to drink them too often.
I don’t like my neighbours. Neither is very friendly.
It doesn't matter if you email me or text me. Either is fine.

When it’s the object/అదే object(విషయం) అయినప్పుడు

Oubject అయినప్పుడు వాక్యం లేదా clause చివర్లో ‘both’, ‘neither’ or ‘either’ వాడొచ్చు.
A. Which do you prefer – tea or coffee?
B. I love them both!
B. I like neither! They’re equally disgusting.
B. I can drink either – I don’t have a favourite.

Stand-alone/ స్వతంత్ర్య పదం అయినప్పుడు

అదే విషయం అయినప్పుడు ‘both’, ‘neither’ or ‘either’ లను standalone గా వాడొచ్చు.
A. Which would you like – tea or coffee?
B. Both! I’m very thirsty.
B. Neither. Do you have anything else?
B. Either. I don’t mind

Both, neither, either

3 Questions

ఖాళీలను సరైన పదంతో పూరించండి

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension:

Pronunciation

‘Either’ and ‘neither’ can be pronounced with an /i:/ or an /aɪ/ at the beginning. Both are correct.

Nouns

You can use these words with countable and uncountable nouns.

Verbs

When using ‘both’ be careful to use the plural form of the verb, regardless of whether you are using countable or uncountable nouns.
Both cats and dogs have whiskers. (countable)
Both tea and coffee contain caffeine. (uncountable)

When using ‘neither’ or ‘either’ change the verb according to whether the nouns are countable or uncountable, singular or plural.

Interesting facts

 08 either India copy.jpg 08 neithe rjapan copy.jpg

08 ambidextrous copy.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png