1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 8

In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో కలల గురించి ఎలా వివరించాలో Phil చెప్తారు.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 8

0 / 4

  • 0 / 4
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Talking about dreams

In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో కలల గురించి ఎలా వివరించాలో Phil చెప్తారు.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi, I’m Phil from BBC Learning English, and today I’m going to tell you how you can talk about your dreams.
For example, if I were rich, I'd go on lots of holidays.
What you need to use is the word ‘Would’
Just remember that when we're speaking, it often becomes 'd '
Don't forget that we don’t put it the would near the if. We just use a past tense there.
So for another example, if I were rich, I'd buy a really fast car.

Function/ఫంక్షన్-పనిచేయు స్థితి

We use unreal conditionals to describe hypothetical situations, like dreams.
Unreal conditionals అంటే అవాస్తవిక పరిస్థితులను వివరించే వాక్యాలను ఊహాత్మక పరిస్థితుల గురించి చెప్పడానికి వాడతాము. ఉదాహరణకు కలలు.

We use them to talk about things we imagine happening when something else, happens.
ఈ వాక్యాలను వాస్తవదూరమైన విషయాలు, మనం ఊహించుకునే విషయాలు చెప్పడానికి వాడతాం.

If I found a lot of money, I'd buy a helicopter.
I'd be a pilot, if I could have any job.

If we use an unreal conditional, we don't expect something to happen.
దాదాపు అసాధ్యమైన అంశాల గురించి చెప్పడానికి unreal conditional వాక్యాలు వాడతాం. 

Structure/నిర్మాణం

Positive form: సానుకూల రూపం

if + past simple + would
Or
would + if + past simple

If I could sing, I'd be famous.
I'd be famous if I could sing.

Negative form: ప్రతికూల రూపం

Either clause can be made negative.
రెండిట్లో ఏ నిబంధననైనా(clause) నెగటివ్ గా చెప్పొచ్చు.

If I didn't know how to cook, I'd be very hungry.
If I played a sport, I wouldn't be so unfit.

Question form: ప్రశ్నాత్మక రూపం

To make a question, swap will and the subject in the result clause.

If it was your birthday today, would you go to work?
Would you go to work if it was your birthday today?

Talking about dreams

4 Questions

ఈ క్విజ్ పూర్తి చెయ్యడం ద్వారా మీరు నేర్చుకున్న అంశాలను చెక్ చేసుకోండి.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension: 

  • People often use 'were' instead of 'was' in unreal conditionals. It is called the subjunctive and is especially common in formal language.
    చాలాసార్లు 'was' కు బదులు 'were' వాడుతుంటారు. దీన్ని subjunctive(సంభావనార్థకం/సంశయార్థకం) అంటారు. వ్యవహారిక భాష(formal language)లో ఇలా వాడడం సర్వసాధారణం.

        If I were rich, I wouldn't go to work.

  • You can also use other modal verbs in the results clause - this might say how likely you think the results are.
    Results clause లో ఇతర modal verbs ను కూడా వాడొచ్చు - ఇది, ఆ పరిస్థితి ఎదురైతే ఎంతవరకు మనం అనుకున్నది చేస్తాం అనే దాన్ని వివరించగలదు.

        If I were young again, I could go back to college. - but I might do something else.
        If I were young again, I might go back to college. - but I'm not sure

Interesting facts

 OME8 Interesting Fact 2

 OME8 Interesting Fact 1

 Conversation Cards

English_learning_POST_new.png