1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 16

In today's One-minute English, Kee will explain how to make ‘active' and 'passive’.
आजच्या One-minute Englishमध्ये की आपल्याला ‘active' आणि 'passive’ वाक्यं कशी तयार करायची ते सांगणार आहे. 

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 16

0 / 4

  • 0 / 4
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Active vs Passive

In today's One-minute English, Kee will explain how to make ‘active' and 'passive’.
 ‘Active' आणि 'passive’ वाक्यरचाना कशा करायच्या ते आजच्या भागात की आपल्याला शिकवणार आहे.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi everyone, this is Kee from BBC Learning English. Today I'm going to tell you about 'active' and 'passive' sentences.

Now in an active sentence, the subject carries out the action of the verb, so in the sentence 'I clean my room everyday', which isn't true, the subject 'I' carries out the action of the verb 'clean'.

However, in the passive sentence, the object 'my room' becomes the subject and it receives the action of the verb. To do that, we add 'be-verb + past participle' structure, so we have 'my room is cleaned by me every day' – so the subject receives the action of the verb.

And we're done!Function/वापर

Active sentence, म्हणजे कर्तरी प्रयोगात कर्त्यावर जोर दिलेला असतो. कर्ता एखादी क्रिया करत असतो.

-          I wash my car.

-          My father cooks dinner.

पण passive sentence मध्ये वाक्यातील कर्म (object) कर्ता (subject)बनते. म्हणजे वाक्याचा रोख कर्माकडे वळतो.

-          My car is washed by me.

-          The dinner is cooked by my father.

Structure/रचना

We make passive sentences by making the object of the active sentence the subject, and by adding a 'be-verb + past participle' structure. So for the following active sentence.
कर्मणी प्रयोग वापरताना कर्त्याचे कर्म होते त्यासाठी be क्रियापद + 'past participle' ही रचना वापरतात.

  • I wash my car.

 'My car' साठी योग्य beचे क्रियापद वापरून त्यानंतर मुख्य क्रियापद 'wash' चे योग्य रूप वापरा. इथे वर्तमानकाळी रूप वापरलं आहे, पण कर्मणी प्रयोग करताना 'wash' चं तिसरं रूप वापरलं.

  • My car is washed  by me.

 कर्त्याचा उल्लेख करण्यासाठी वाक्याच्या शेवटी 'by' आणि त्यानंतर कर्ता येतो.

Game: active vs passive

4 Questions

योग्य पर्याय निवडा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension: Transitive verbs

Given that a passive sentences focus on the object of the active sentence, we can only make passive sentences with active sentences that use transitive verbs.
कर्मणी वाक्यांचा रोख वाक्यातल्या कर्माकडे असतो. ज्या कर्तरी  वाक्यांत सकर्मक क्रियापद वापरले जाते त्याचेच रुपांतर कर्मणी प्रयोगात करता येते. त्यामुळे अकर्मक क्रियापद असल्यास ते वाक्य कर्मणी प्रयोगात बदलता येत नाही.
So for the following sentences with intransitive verbs, we cannot make passive sentences.

 Active sentence

  • I sometimes sleep on the sofa.
  • She usually sits at the back.

 Interesting facts

 16 active vs passive - be used...16 active v passive1.jpg 

Conversation Cards

Convo cards link.JPG