1

บทเรียน 1: One-minute English

เลือกบทเรียน

  1. 1 One-minute English

บทเรียนย่อย 20

In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ટોમ શીખવશે અંગ્રેજી શબ્દ 'wish' પછી ક્યા ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરવું.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 20

0 / 3

  • 0 / 3
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

How to use ‘wish’

In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ટોમ શીખવશે અંગ્રેજી શબ્દ 'wish' પછી ક્યા ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરવું.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Hi everyone, Tom here from BBC Learning English in London and today I'm going to tell you what to say after the word 'wish'.
When we're talking about wishes, we're talking about situations which are imaginary or unreal.
To show this, after saying 'I wish', we use the past to talk about the wish, which is in the present.

So, I could say, 'I wish I had a cup of tea'.
Ah, thank you!

Now, if we want to make a wish about the past we need to use the past past, or the past perfect.
For example, I wish I had chosen a more formal shirt before I filmed this video today.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

Wish

We use ‘wish’ to talk about hypothetical situations – situations which are unreal or imaginary. To show this, we use verbs in the past after ‘wish’.

અનુમાનિત પરિસ્થિતિઓ વિશે વાત કરવા માટે 'wish' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે - પરિસ્થિતિઓ જે અવાસ્તવિક અથવા કાલ્પનિક છે. આ વિશે જણાવવા માટે 'wish' પછી ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરો.

Wishes in the present

વર્તમાનકાળમાં ઇચ્છાઓ વિશે વાત કરવા માટે ‘wish’ પછી સામાન્ય ભૂતકાળનાં બીજા ભાગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

I wish I was on holiday right now!

I wish I didn’t have to go to school!

Wishes in the past

ભૂતકાળમાં ઇચ્છાઓ વિશે જણાવવા માટે 'past perfect' એટલે કે સંંપૂર્ણ ભૂતકાળ નો ઉપયોગ કરો. આ 'had' અને ક્રિયાપદનો ત્રીજા પ્રકારનો ઉપયોગ કરો.

I failed my exams! I wish I had studied harder.

I wish I hadn’t forgotten my lunch – I’m hungry!

How to use ‘wish’

3 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો પ્રશ્નોનો જવાબ આપીને.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Extension

‘I wish I were…’

When we use the verb ‘be’ to talk about wishes, it is often seen as more formal to use ‘were’ instead of ‘was’.

I wish I were older! Then I could drive a car!

 

Interesting facts

11 - Have something done 466051967 copy.jpgwish die copy.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png