1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation

บทเรียนย่อย 8

Listen to find out how to ask how old somebody is.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 8

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?

Listen to find out how to ask how old somebody is.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ।

Listen to the audio and take the quiz. ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। । ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।

Gina
How old are you?

Tom
I’m thirty-five. How about you?

Gina
I’m twenty-three.

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਨਾ ਨੇ ਟੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?’ ‘How old are you?’ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਓ।

How old are you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਟੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। 'I’m thirty-five.' ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ‘I’m…’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ, ਬਾਰਾਂ 'eleven and twelve' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ‘teen.’ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਗਿਆਰਾਂ Eleven 
ਬਾਰਾਂ Twelve 
ਤੇਰਾਂ Thirteen 
ਚੌਦਾਂ Fourteen 
ਪੰਦਰਾਂ Fifteen 
ਸੋਲ਼ਾਂ Sixteen 
ਸਤਾਰਾਂ Seventeen
ਅਠਾਰਾਂ Eighteen 
ਉੱਨੀ Nineteen 

ਰਾਜਵੀਰ
ਪੱਚੀ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਵੀਹ ‘twenty’ ਅਤੇ ਪੰਜ ‘five’ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ‘twenty-five.’ ਸੰਤਾਲੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ‘forty’ ਅਤੇ ਸੱਤ ‘seven’ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ‘forty-seven.’। ਵੀਹ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਵੀਹ Twenty
ਤੀਹ Thirty
ਚਾਲੀ Forty
ਪੰਜਾਹ Fifty
ਸੱਠ Sixty
ਸੱਤਰ Seventy
ਅੱਸੀ Eighty
ਨੱਬੇ Ninety

ਰਾਜਵੀਰ
ਟੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ‘I’m thirty-five.’ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਓ।

I’m thirty-five.

ਰਾਜਵੀਰ
ਟੌਮ ਨੇ, ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ’, ‘How about you?’ ਕਹਿਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਓ ਵੀ ।

How about you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਨਾ ਨੇ ਟੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ‘I’m twenty-three’। ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

I’m twenty-three.

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।

How old are you?

I’m seventeen. How about you?

I’m sixteen.

How old are you?

I’m fifty-eight. How about you?

I’m seventy-four.

How old are you?

I’m forty-two. How about you?

I’m twenty-six.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦਹੁਰਾਓ।

How old are you?

I’m thirty-five. How about you?

I’m twenty-three.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?
How old are you?

ਮੈਂ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?
I’m thirty-five. How about you?

ਮੈਂ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ।
I’m twenty-three.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜੀਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'How about you?' ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।

How old are you?

I’m twenty-three.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਹੁਰਾਕੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਬਾਏ।

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

ਤੁਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?

3 Questions

ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।
Choose the correct answer.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • How old are you?
  ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?

  I’m ______.
  ਮੈਂ______ਹਾਂ।

  How about you?
  ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?

  eleven
  ਗਿਆਰਾਂ

  twelve
  ਬਾਰਾਂ

  thirteen
  ਤੇਰਾਂ

  fourteen
  ਚੌਦਾਂ

  fifteen
  ਪੰਦਰਾਂ

  sixteen
  ਸੋਲ਼ਾਂ

  seventeen
  ਸਤਾਰਾਂ

  eighteen
  ਅਠਾਰਾਂ

  nineteen
  ਉੱਨੀ

  twenty
  ਵੀਹ