1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation

บทเรียนย่อย 7

Listen to find out how to ask if someone is married.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਂਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 7

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਂਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।
Listen to find out how to ask if someone is married.

 

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। । ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ?
ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

Sue
Are you married?

Mark
No, I’m not, but I’m engaged. How about you?

Sue
Yes, I am.

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕੋ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਅ ਨੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ? ‘are you married?’ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

Are you married?

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ’। ‘No, I’m not.’ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ’, ‘but I’m engaged’। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਹਾਂ ‘I’m single’ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ, ‘I have a partner’ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੈਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

No I’m not, but I’m engaged.

I’m single.

I have a partner.

I’m divorced.

ਰਾਜਵੀਰ
ਮਾਰਕ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ‘How about you?’ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦਹੁਰਾਓ।

How about you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਸੂਅ ਨੇ ਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ‘Yes, I am’. ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

‘Yes, I am.’

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।

Are you married?
Yes, I am. How about you?
No, I’m not. I’m single.

Are you married?
No, I’m not. I’m divorced. How about you?
Yes, I am.

Are you married?
Yes, I am. How about you?
No, I’m not. I have a partner.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦਹੁਰਾਓ।

Are you married?
No, I’m not, but I’m engaged.
How about you?
Yes, I am.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ।
Are you married?
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
No, I’m not, but I’m engaged.
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?
How about you?
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ।
Yes, I am.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ‘‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?’’
Are you married?
Yes, I am.

ਰਾਜਵੀਰ
Great! ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਕੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

Sue
Are you married?
Mark
No, I’m not, but I’m engaged. How about you?
Sue
Yes, I am.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ‘How about you?’ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

 

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।
Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ?

3 Questions

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
Put the words in the correct order.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Essential English ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ, ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

Session Vocabulary

 • Are you married?
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ?

  No, I’m not.
  ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

  Yes, I am.
  ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ।

  I’m married.
  ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂ।

  I’m single.
  ਮੈਂ ਕਵਾਰਾ ਹਾਂ।

  I’m divorced.
  ਮੈਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂ।

  I’m engaged.
  ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

  How about you?
  ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?