1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation

บทเรียนย่อย 5

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ। 

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 5

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ: Review

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ। 

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜ੍ਹਿਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ।

Sarah
Hello, I'm Sarah. What's your name?

Matthew
Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Sarah
Where are you from?

Matthew
I’m from Leeds. How about you?

Sarah
I’m from Cardiff. What do you do?

Matthew
I’m an engineer.

Sarah
What’s your phone number?

Matthew
It’s 0113 496 0578.

Sarah
Thanks!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ?

Sarah
Hello, what’s your name?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਹੁਣ ਕਹੋ ‘my name’s...’ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰੋ।

Matthew
My name’s Matthew.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਤੁਸੀਂ ‘I’m..’ ਕਹਿਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Matthew
I’m Matthew.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਹੁਣ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।

Matthew
Nice to meet you.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਫ਼ੇਰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ?

Sarah
Where are you from?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਕਹੋ ‘ I’m from…’ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੋ।

Matthew
I’m from Leeds.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ‘ I’m from…’ ਵਾਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Matthew
I’m from England.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?

Matthew
How about you?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

Sarah
What do you do?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ 'what do you do?' ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ।

Matthew
I’m an engineer.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ?

Matthew
What’s your phone number?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਦੱਸੋ 0113 496 057.

Matthew
0113 496 0578.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੋ।

Sarah
Thanks!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਜੇ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

Hello, I'm Sarah. What's your name?

Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Where are you from?

I’m from Leeds. How about you?

I’m from Cardiff. What do you do?

I’m an engineer.

What’s your phone number?

It’s 0113 496 0578.

Thanks!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

Sarah
Hello, I'm Sarah. What's your name?
What do you do?
Where are you from?
What’s your phone number?
Thanks!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
Great, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

Sarah
Hello, I'm Sarah. What's your name?

Matthew
Hi. My name's Matthew. Nice to meet you.

Sarah
Where are you from?

Matthew
I’m from Leeds. How about you?

Sarah
I’m from Cardiff. What do you do?

Matthew
I’m an engineer.

Sarah
What’s your phone number?

Matthew
It’s 0113 496 0578.

Sarah
Thanks!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ

ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਬਾਏ।

ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ।

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.

ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਰੀਵਿਊ।

3 Questions

ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।
Choose the correct answer.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

Session Vocabulary

 • Hello.
  ਹੈਲੋ

  Hi.
  ਹਾਏ

  I'm ______.
  ਮੈਂ ______ ਹਾਂ ।

  My name's ______.
  ਮੇਰਾ ਨਾਮ______ ਹੈ।

  What's your name?
  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ

  Nice to meet you.
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।

  Where are you from?
  ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।

  I’m from ______.
  ਮੈਂ ______ਤੋਂ ਹਾਂ।

  How about you?
  ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?

  What do you do?
  ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

  I’m a/ an______.
  ਮੈਂ ਇੱਕ ______ਹਾਂ।

  What’s your phone number?
  ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?

  It’s ______.
  ਇਹ ______ਹੈ?

  Thanks!
  ਧੰਨਵਾਦ