1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation

บทเรียนย่อย 34

Listen to find out how to ask about what people do in their spare time.
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

 

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 34

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

Listen to find out how to ask about what people do in their spare time.
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅੰਜਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।

Sam
What do you do in your spare time?

Rob
I play the guitar in a band. What about you?

Sam
I like exercising.

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮ ਨੇ ਰੌਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ...?’, ‘What do you do….?’ ਉਸਨੇ ਰੌਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ‘‘in your spare time?’ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ‘ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ’।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

What do you do in your spare time?

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਰੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ‘I play the guitar in a band’। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ‘play’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘band’ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ।

I play the guitar in a band

ਰਾਜਵੀਰ
ਰੌਬ ਨੇ ਸੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, , ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?’ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

What about you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਦ ਸੈਮ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ “I like” ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ –ing ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ‘I like watching movies.’ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

I like exercising.

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ᴉ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

What do you do in your spare time?

I go fishing by the river. What about you?

I like playing sports.

What do you do in your spare time?

I play basketball with my friends. What about you?

I like meeting friends.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

What do you do in your spare time?

I play the guitar in a band.

What about you?

I like exercising.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
What do you do in your spare time?

ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
I play the guitar in a band.

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ?
What about you?

ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
I like exercising.

ਰਾਜਵੀਰ
Fantastic - ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸੈਮ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।

What do you do in your spare time?

I like exercising.

ਰਾਜਵੀਰ
Great, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ।

Sam
What do you do in your spare time?

Rob
I play the guitar in a band. What about you?

Sam
I like exercising

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ।

 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

3 Questions

Put the words in the correct order.
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। 

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

 

Session Vocabulary

 • What do you do in your spare time?
  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

  I play the guitar in a band.
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

  I like exercising.
  ਮੈਂਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।

  I go fishing by the river.
  ਮੈਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

  I like playing sports.
  ਮੈਂਨੂੰ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।

  I play basketball with my friends.
  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕਕਿਟ ਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ।

  What about you?
  ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?