1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation

บทเรียนย่อย 27

Listen to find out how to ask someone what time they start work.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 27

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

What time do you start work? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

Listen to find out how to ask someone what time they start work.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Judy
Hi Paul, when do you start work?

Paul
I start work at seven-thirty.

Judy
What time do you finish work?

Paul
I finish work at five-thirty.

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ?’ ‘starts work’. ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

When do you start work?

ਰਾਜਵੀਰ
ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ‘seven-thirty’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

I start work at seven-thirty.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਜੂਡੀ ਨੇ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ‘finishes work’ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ‘when’ ਜਾਂ ‘what time’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ।

What time do you finish work?

ਰਾਜਵੀਰ
ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ‘five thirty’ ਵਜੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਰਹਾਓ।

I finish work at five-thirty.

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ᴉ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਆਨ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

I start work at nine thirty.

Ok. What time do you finish work?

I finish work at four thirty.

ਲਿਜ਼ ਕੰਮ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Hi Liz, when do you start work?

I start work at nine thirty.

OK. When do you finish work?

I finish at seven thirty.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

When do you start work?

I start work at seven thirty

What time do you finish work?

I finish work at five-thirty.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
When do you start work?

ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
I start work at seven thirty.

ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
What time do you finish work?

ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
I finish work at five-thirty.

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜੂਡੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

When do you start work?

What time do you finish work?

ਰਾਜਵੀਰ
Great, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

Judy
Hi Paul, when do you start work?

Paul
I start work at seven-thirty.

Judy
What time do you finish work?

Paul
I finish work at five-thirty.

ਰਾਜਵੀਰ
Well done! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?’ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

What time do you start work? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

3 Questions

Put the words in the correct order.
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

Session Vocabulary

 • When do you start work?
  ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

  I start work at ______.
  ਮੈਂ ਕੰਮ ______ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

  What time do you finish work?
  ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?

  I finish work at ______.
  ਮੈਂ ਕੰਮ ______ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

  five-thirty
  ਸਾਢੇ ਪੰਜ

  seven-thirty
  ਸਾਢੇ ਸੱਤ