1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation

บทเรียนย่อย 23

Listen to find out how to ask if something is on sale in a clothing store.
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਚਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 23

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Is this on sale? ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ?

Listen to find out how to ask if something is on sale in a clothing store.
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਚਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ?
ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Shop assistant
Can I help you?

Phil
Yes, is this on sale?

Shop assistant
Yes, the sale price is £23.00

Phil
Great, I’ll take it!

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ,ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਫ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?’ ‘Can I help you?’ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।
Can I help you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਫ਼ਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ?’ ‘Is this on sale?’ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ,‘ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ?’, ‘Are these on sale?’ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ‘Is this on sale?’ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ ਵੀ।

Yes, is this on sale?

ਰਾਜਵੀਰ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ‘ਇਸਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ…….ਹੈ’।, ‘Yes, the sale price is ...’ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

Yes, the sale price is £23.00.

ਰਾਜਵੀਰ
ਫ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਜੈਕੇਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ‘Great, I’ll take it.’ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ।

Great, I’ll take it.

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ᴉ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Can I help you?

Yes, are these shoes on sale?

Yes, the sale price is £39.99

Great, I’ll take them!

Can I help you?

Yes, is this belt on sale?

Yes, the sale price is £49.99

Great, I’ll take it!

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

Can I help you?

Yes, is this on sale?

Yes, the sale price is £23.00

Great, I’ll take it!

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?
Can I help you?

ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ?
Yes, is this on sale?

ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤੇਈ ਡਾਲਰ ਹੈ।
Yes, the sale price is £23.00

ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ।
Great, I’ll take it!

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਜੈਕੇਟ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

Can I help you?

Yes, the sale price is £23.00

ਰਾਜਵੀਰ
Great, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ।

Shop assistant
Can I help you?

Phil
Yes, is this on sale?

Shop assistant
Yes, the sale price is £23.00

Phil
Great, I’ll take it!

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ।

 

Is this on sale? ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

 

Session Vocabulary

 • Can I help you?
  ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?

  Yes, is this______ on sale?
  ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ______ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ?

  Yes, is this ______ on sale.
  ਜੀ, ਇਹ ______ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

  Yes, are these ______ on sale?
  ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ______ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ?

  Yes, the sale price is £______.
  ਹਾਂ,ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਮਤ ਹ______ਹੈ।

  Great, I’ll take it!
  ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ!

  Great, I’ll take them!
  ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ!