1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation

บทเรียนย่อย 20

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 20

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

ਭੋਜਨ: ਰੀਵਿਊ

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Sarah
Hi Ben. What’s your favourite food?

Ben
My favourite food is lamb.

Sarah
What do you eat for dinner?

Ben
I usually eat vegetable stew for dinner.

ਰਾਜਵੀਰ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਿਹਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

I usually eat vegetable stew for lunch.

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣੀਆ ਹਨ।

Ben
How can I help you?

Sarah
Can I have a kilo of peppers?

Ben
That’s £3.50.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Sarah
How can I help you?

Ben
Can I have the fish stew? And some water to drink..

Sarah
Yes, of course.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ? ਚਲੋ ਇੱਹ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

Sarah
What’s your favourite food?

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਕਹੋ, ‘ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਸ ‘lamb’ ਹੈ।’

Ben
My favourite food is lamb.

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ‘ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘dinner’ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ?’

Sarah
What do you eat for dinner?

ਰਾਜਵੀਰ
ਕਹੋ, ‘ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘dinner’ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ‘vegetable stew’ ਖਾਂਦਾਂ ਹਾਂ?’

Ben
I usually eat vegetable stew for dinner.

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾਂ?’

Ben
How can I help you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਪੁੱਛੋ, ‘ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚਾਂ ‘peppers’ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?’

Sarah
Can I have a kilo of peppers?

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ, ‘ਇਹ 3.50 ਪੌਂਡ ਦੀਆਂ ਹਨ।’

Ben
That’s £3.50.

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇ ਕੁੱਝ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

What’s your favourite food?

My favourite food is lamb.

What do you eat for dinner?

I usually eat vegetable stew for dinner.

How can I help you?

Can I have a kilo of peppers?

That’s £3.50.

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ᴉ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ।

Sarah
What’s your favourite food?

What do you eat for dinner?

ਰਾਜਵੀਰ
ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿਓ।
How can I help you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਦਿਓ।
How can I help you?

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ᴉ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੋ।

Sarah
Hi Ben. What’s your favourite food?

Ben
My favourite food is lamb.

Sarah
What do you eat for dinner?

Ben
I usually eat vegetable stew for dinner.

Ben
How can I help you?

Sarah
Can I have a kilo of peppers?

Ben
That’s £3.50.

ਰਾਜਵੀਰ
Greatᴉ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

 

ਭੋਜਨ: ਰੀਵਿਊ

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Essential English ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ, ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

Session Vocabulary

 • What’s your favourite food?
  ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

  My favourite food is ______.
  ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ______ਹੈ।

  What do you eat for dinner?
  ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ?

  I eat ______ for dinner.
  ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ______ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ।

  How can I help you?
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

  Can I have the ______?
  ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ______ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  That’s ______ all together.
  ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ______ਹੈ।