1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation

บทเรียนย่อย 15

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 15

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਰੀਵਿਊ

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਦਹੁਰਾਈ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ।

Sian
Hi Phil. Where do you live?

Phil
I live near the hospital.

Sian
Is there a supermarket near here?

Phil
Yes, there is. It’s on London Road.

Sian
How can I get to the hotel?

Phil
Turn right, go straight on, turn left.

Sian
What’s your favourite place?

Phil
My favourite place is the park.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ? ਚਲੋ ਇੱਹ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

Sian
Where do you live?

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਕਹੋ, ‘ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ‘hospital’ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।’

Phil
I live near the hospital.

ਰਾਜਵੀਰ
ਪੁੱਛੋ, ‘ਕੀ ਏਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕਿਟ ‘supermarket’ ਹੈ?’

Sian
Is there a supermarket near here?

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ‘ਹਾਂ, ਏਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਦਨ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਹੈ।’

Phil
Yes, there is. It’s on London Road.

ਰਾਜਵੀਰ
ਪੁੱਛੋ, ‘ਮੈਂ ਹੋਟਲ ‘hotel’ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ?’

Sian
How can I get to the hotel?

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਕਹੋ, ‘ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ।’

Phil
Turn right.

ਰਾਜਵੀਰ
ਫ਼ੇਰ ਦੱਸੋ, ‘ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ।’

Phil
Go straight on.

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਕਹੋ, ‘ਖੱਬੇ ਮੁੜੋ।’

Phil
Turn left.

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?’

Sian
What’s your favourite place?

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ‘ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ ‘park’ ਹੈ?’

Phil
My favourite place is the park.

ਰਾਜਵੀਰ
ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ‘How about you? ‘ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੀ ਤੱਟ ‘beach’ ਹੈ’?

Sian
Mine is the beach.

ਰਾਜਵੀਰ
ਜੇ ਕੁੱਝ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦਹੁਰਾਓ।

Hi Phil. Where do you live?
I live near the hospital.
Is there a supermarket near here?
Yes, there is. It’s on London Road.
How can I get to the hotel?
Turn right.
Go straight on.
Turn left.
What’s your favourite place?
My favourite place is the park.

ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ।

Sian
Hi. Where do you live?

How can I get to the hotel?

What’s your favourite place?

Is there a supermarket near here?

ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

Sian
Hi Phil. Where do you live?

Phil
I live near the hospital.

Sian
Is there a supermarket near here?

Phil
Yes, there is. It’s on London Road.

Sian
How can I get to the hotel?

Phil
Turn right, go straight on, turn left.

Sian
What’s your favourite place?

Phil
My favourite place is the park.

ਰਾਜਵੀਰ
Great। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਏਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

 

ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਰੀਵਿਊ

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Essential English ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ, ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

Session Vocabulary

 • Where do you live?
  ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

  I live near ______.
  ਮੈਂ______ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

  Is there ______ near here?
  ਕੀ ਏਥੇ ਨੇੜੇ______ਹੈ?

  Yes, there is. It’s on ______.
  ਹਾਂ, ਏਥੇ ਹੈ। ਇਹ______ਉੱਤੇ ਹੈ।

  How can I get to ______?
  ਮੈਂ______ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਹੁੰਚਾ?

  Turn right.
  ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ।

  Turn left.
  ਖੱਬੇ ਮੁੜੋ।

  Go straight on.
  ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ।

  What’s your favourite place?
  ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

  My favourite place is ______.
  ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ______ਹੈ।