1

บทเรียน 1: Essential English Conversation

เลือกบทเรียน

 1. 1 Essential English Conversation
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

  02 Oct 2017

  Listen to find out how to ask for names and say your name.
  ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਣੋ...

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ?

  09 Oct 2017

  Listen to find out how to talk about where you come from.
  ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣੋ... 

 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 6

  1 แบบฝึกหัด

  ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ?

  03 Nov 2017

  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।
  Listen to find out how to ask if someone has any brothers or sisters.

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 7

  1 แบบฝึกหัด

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ?

  13 Nov 2017

  Listen to find out how to ask if someone is married.
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਂਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 23

  1 แบบฝึกหัด

  ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ?

  05 Mar 2018

  Listen to find out how to ask if something is on sale in a clothing store.
  ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਚਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 33

  1 แบบฝึกหัด

  ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ?

  14 May 2018

  Listen to find out how to ask someone if they have any hobbies.
  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์