1

บทเรียน 1: English Together

เลือกบทเรียน

 1. 1 English Together

บทเรียนย่อย 34

In today’s episode we will be discussing people celebrating their divorce with a party

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 34

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Divorce parties

In today’s episode we will be discussing people celebrating their divorce with a party.
आज आपण घटस्फोट साजरा करणाऱ्या पार्टीज बद्दल बोलणार आहोत.

Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Tejali
Hello and welcome to English Together,

नमस्कार मित्रांनो .. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे

Phil
Hi, I’m Phil.

Sam
And I’m Sam, hello…. 

Tejali
आजचा विषय आहे घटस्फोट. आणि प्रश्न आहे, युके मध्ये घटस्फोट घेणाऱ्या लोकांच वय साधारण काय असतं ? आणि पर्याय आहेत .... 30-34, 35-39 की 40-44?

Phil
I think it takes time for people to want to get divorced – I’ll go for c) 40-44.

Sam
Maybe people realise they made a mistake more quickly, so it could be a) 30-34 I don’t really know.

Tejali
हं! ठीक आहे. मी याचं उत्तर नंतर देणार आहे. तुम्हाला काय वाटतं ? विचार करा, तोपर्यंत बीबीसी वर्ल्ड सर्विसच्या आउटलुक या कार्यक्रमातला, divorce parties बद्दलचा हा भाग ऐकू. ख्रिस्तीन गेल्हर याबद्दल सांगत आहेत.

Insert
And we had an outdoor party for her with a big bonfire and we ended up burning this guys’ hunting trophy on the fire, which for her was kind of an exorcism of the marriage and the sadness that had fallen upon her life. So as a result of that, I really started thinking this is great, we were able to take her from a state of devastation to sort of drawing a line and being over it.

Tejali
Divorce म्हणजे घटस्फोट, हे असं घटस्फोट साजरं करण्याबद्दल काय  वाटतं तुम्हाला? काय  वाटतं तुम्हाला या divorce parties बद्दल?

Sam
I like the idea – like Christine said in the clip, it sounds like a really good way to draw a line under everything.

Tejali
To ‘draw a line under’ म्हणजे शेवट करणे. एखादनातं संपवण्यासाठी , कुठेतरी रेषा आखून घेणं फार महात्तावाचं असतं.After divorce, many people change their houses, get rid of old stuff that belonged to their partner. Some go for haircut, makeover perhaps.  Many women change their names to their maiden names.

Phil
I can sort of see that drawing a line‘s important… but isn’t this a bit of strange idea for a party. Isn’t there a danger that it could trigger a lot of bad feelings, bringing up all the memories of why someone wanted to get divorced?

Tejali
Trigger म्हणजे कारणीभूत ठरणे, सुरु करून देणे. हा शब्द बरेचदा, नकारात्मक भावना किंवा कटू आठवणींबद्दल वापरला जातो. अशा पार्टीज मुळे त्या व्यक्तीच्या मनातल्या जुन्या कडू आठवणी पुन्हा उचंबळुन येऊ शकतात.

Phil
Surely a party about a relationship that’s ended, probably for a bad reason, is going to trigger a lot of bad feelings and hurt.

Sam
I’m not so sure, you know… Closure is really important after something like a divorce.

Tejali
Closure म्हणजे सांगता, पूर्णविराम देणे. Do you think that’s the most important thing to recover from a traumatic event?

Phil
Does a party really give you closure, isn’t it a bit too much of a celebration? 

Sam
I think it does give you closure, it marks the end of something and allows you to move on.

Tejali
‘Move on’ म्हणजे पुढे सरकणे, त्याच ठिकाणी अडकून न राहणे. अशा मोठ्या घटनांनतर आयुष्य पुढे सरकणं फार गरजेचं असतं.

Phil
I always thought that time was better for moving on from something, not spending lots of money on a party.

Sam
It means you can focus on it – you can focus on all the things around a divorce, or any other life event and try and find the positives… even something like divorce can have positive sides, you know.

Tejali
बरं, आता मला नाही माहित तुम्हाला हे कितपत पटेल, पण आता आपण उत्तर ऐकू. युके मध्ये घटस्फोट घेणाऱ्या व्यक्तींचं साधारण वय किती असतं, हा प्रश्न होता. आणि त्याचं उत्तर आहे ४० ते ४४ वर्षे. 

Sam
So you were right, again. 

Phil
You sound surprised. 

Sam
You see a bit too happy, maybe we should draw a line under this.

Tejali
बरोबर. चला आता वेळ संपत आली, त्यामुळे आपण आजच्या शब्दांचे अर्थ पुन्हा समजून घेऊ. Draw a line under’ म्हणजे सांगता करणे, ‘trigger’म्हणजे सुरु करून देणे, कारणीभूत ठरणे, ‘closure’, म्हणजे सांगता, शेवट आणि  ‘move on’ पुढे जाणे, आज इतकंच, पुन्हा भेटू English Togetherच्या पुढच्या भागात. Bye!

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
यातलं बरोबर उत्तर निवडा. बघू या तुम्हाला काय काय समजलंय.

 

Divorce parties

4 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • Bonfire
  शेकोटी

  Bring up
  घेऊन येणे

  Hurt
  दुखावणे

  Focus
  झोत, लक्ष

  Draw a line under
  रेषा आखणे, शेवट, सांगता करणे

  Trigger
  चेतवणे

  Closure
  सांगता

  Move on
  पुढे जाणे