1

บทเรียน 1: English Together

เลือกบทเรียน

 1. 1 English Together

บทเรียนย่อย 27

In today’s episode we will be discussing the possible advantages and disadvantages of hypnotism.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 27

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Hypnotism – madness or medicine?

Hypnotism – madness or medicine?
In today’s episode we will be discussing the possible advantages and disadvantages of hypnotism.

संमोहन - औषध की अंधश्रद्धा 
या भागात आपण संमोहनाचे फायदे आणि तोटे ऐकणार आहोत. 

Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Tejali
Hello all… welcome to English together. या भागात आपण निरनिराळ्या विषयांबद्दल बोलतो आणि त्यासंबंधित शब्द जाणून घेतो. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे...

Tom
Hi everyone, I’m Tom. Welcome to today’s episode of English Together. 

Sian
And I’m Sian. Hi everyone! 

Tom
Uhm, what’s that on your T-shirt, Sian? 

Sian
Huh? Oh, this? It’s a clown.

Tom
Why would you wear a T-shirt of a clown? I don’t understand. 

Sian
Are you ok, Tom?

Tom
Uhm. This is a little embarrassing… I actually have a fear of clowns. 

Tejali
‘Clowns’ म्हणजे विदूषक.. Actually, Tom, in today’s episode we are talking about something that might help you with your fear – ‘hypnotism’ म्हणजे संमोहन. आपण जादुचे प्रयोग पाहिले असतील ना!! खरं तर  संमोहनाचा वापर हजारो वर्षांपासून होत आहे, प्राचीन ईजिप्तमध्ये याचा वापर होत असे, पण तुम्हाला माहिती आहे का याचा वापर अधिकृतरीत्या कधी झाला? १७व्या शतकात, १८व्या शतकात की १९व्या शतकात? एक हींट देते, याचा पहिल्यांदा वैद्यकीय उपचारांसाठी वापर ऑस्ट्रियातील एका डॉक्टरने केला होता. 

Sian
Interesting. I always thought that hypnotism was a new thing! Almost a trend or a fashion. 

Tom
Me, too. But it sounds like we were wrong!

Tejali
चला आता जरा उत्तर शोधायचा प्रयत्न करू, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसने यावर एक डॉक्युमेंटरी केली आहे, त्यातला हा भाग ऐकू. We'll give you the answer later in the programme.

Insert
Why would anyone allow a complete stranger to access their mind? When carried out in a safe environment with an experienced practitioner, hypnotism has some clear benefits: entertainment, pain relief, kicking habits and addressing phobias. But there are also significant risks to be aware of. My conclusion? Approach with caution. 

Tom
Oh, now I see why you were saying that hypnotism might help me with my fear of clowns. They talked about it helping people to address their phobias. 

Tejali
Yes, exactly! ‘To address’ म्हणजे संबोधित करणे, इथे याचा अर्थ घेतलाय समजून घेणे आणि त्याला तोंड देणे. आणि ‘phobias’ म्हणजे भयगंड, अकारण भीती. like a phobia of spiders, snakes or heights… 

Sian
Which are pretty common phobias! Not like a phobia of clowns, Tom… Would you consider hypnotism to help address your phobia?

Tom
Absolutely not! I don’t like the idea of a stranger in my mind. It’s just too scary! 

Sian
I’m surprised, Tom. You’re usually open to new things. 

Tom
Wait! Were we listening to the same clip? Didn’t you hear them talking about the significant risks?

Tejali
‘Significant risks’ लक्षणीय धोके. You could also say ‘serious risks’ म्हणजे गंभीर धोके, or simply say that something is ‘risky’ म्हणजे धोकादायक.

Tom
You’re just proving my point! 

Sian
But you’re only focusing on the risks. There are also clear, tangible benefits. 

Tejali
Risk च्या विरुद्ध याचे काही, Tangible benefits  म्हणजेनजरेला दिसणारेफायदेहीआहेत. Tangibleम्हणजे दृश्य ,नजरेला दिसणारे.Benefits म्हणजे फायदे.Are you speaking from experience, Sian? 

Sian
Not from personal experience, no, but I have a friend who did hypnotism to help him quit smoking. And it worked! That’s an example of a tangible benefit. 

Tom
Well, I have heard that it can help people to kick habits…but I’m still not convinced, I’m not sure. 

Tejali
‘To kick a habit’ म्हणजे सवय मोडणे, सोडणे. Do you think hypnotism could help me kick the habit of… biting nails? 

Sian
You’ll only know if you try! 

Tejali
I’d love it if I could stop biting nails…! I’ve been trying to quit for ages. पण आता आपल्या प्रश्नच उत्तर ऐकू . प्रश्न होता, वैद्यकीय उपचार म्हणून संमोहनाचा वापर कधीपासून सुरू झाला? याचं उत्तर आहे १७व्या शतकात. 

Sian
See, Tom? Hypnotism has been around for years! So it must work! 

Tom
There’s still absolutely no way! 

Sian
Open your mind! 

Tom
Sian… 

Sian
Yes? 

Tom
That’s not funny. 

Sian
It’s hilarious! 

Tejali
It sounds like Tom is taking the advice from the documentary very seriously – ‘approach with caution’ म्हणजे सावध पवित्रा!

तुम्ही सांगा बरं, तुम्ही ‘hypnotism वापराल का??तुम्हाला त्यात ‘risks’जास्त वाटते की ‘benefits’?आणि आजचा भाग संपवण्याआधी शब्द समजून घेऊ, हे सगळे शब्द संमोहन वैद्यकीय उपचार म्हणून कसं वापरता येईल याबद्दल होते. ‘To address a phobia’ म्हणजे आपली अनाठायी भीती समजून घेणे,‘ to kick a habit’ म्हणजे सवय मोडणे, ‘to have clear or tangible benefits’ म्हणजे ठोस, सहज दिसून येणारे फायदे, ‘to have significant or serious risks’ म्हणजे लक्षणीय किंवा गंभीर धोके  and ‘to be risky’ म्हणजे धोकादायक. आज इतकंच, पुन्हा भेटू English Together च्या पुढच्या भागात,Bye.

 

 

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
यातलं बरोबर उत्तर निवडा. बघू या तुम्हाला काय काय समजलंय.

 

Hypnotism – madness or medicine?

4 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • to address a phobia
  आपली अनाठायी भीती समजून घेणे

  to kick a habit
  सवय सोडणे

  to have clear or tangible benefits
  सहज दिसून येणारे फायदे

  to have significant or serious risks
  लक्षणीय किंवा गंभीर धोके  

  hypnotism
  संमोहन

  a clown
  विदूषक

  to approach with caution
  सावध पवित्रा घेणे.