1

บทเรียน 1: English Together 2

เลือกบทเรียน

 1. 1 Unit 1

บทเรียนย่อย 16

It is now no longer a crime to be gay in India!
Learn the crucial vocabulary you need to discuss the topic by listening to today’s discussion.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 16

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Homosexuality now legal in India

It is now no longer a crime to be gay in India! Learn the crucial vocabulary you need to discuss the topic by listening to today’s discussion.

गे असणं आता भारतात गुन्हा नाही, जाणून घेऊ याबद्दलचे काही शब्द. 
Quiz

How many countries in the world still consider homosexuality a crime?
a) 51
b) 71
c) 101

Listen ahead to find out!

Listen to the audio and take the quiz.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Tejali
नमस्कार मित्रांनो!Hello and welcome to English Together, असा शो जिथे आपण चर्चा करतो निरनिराळे विषय आणि त्यासंबंधित शब्दांची. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे टॉम आणि फिल.

Tom
Hi everybody, I’m Tom. Welcome once again to English Together!

Phil
And I am Phil, Today we are going to talk about an important event in Indian history!

Tom
We certainly are!

Phil

Hello Today we are going to talk about an important event in Indian history!

Tom
We certainly are!

Tejali
Yes, आजचा विषय आहे समलैंगिकता. कलम 377 मध्ये काही बदल करून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध कायदेशीर केले. आजच्या भागातला आपला प्रश्नही त्यासंदर्भातच आहे. किती देशांत समलैंगिकता हा गुन्हा मानला जातो? तु मचे पर्याय आहेत,
a) 51 देश
b) 71 देश
c) 101 देश

Tom
So, what’s the feeling in India following this landmark decision?


Tejali

Landmark decision म्हणजे ऐतिहासिक निर्णय. In general, the mood is very positive. I think this is seen as a landmark decision for civil liberties. Civil liberties म्हणजे  नागरी स्वातंत्र्य, नागरी मुक्तता, not just for gay people, but for all people!

Phil
So, it looks like the topic of homosexuality is out of the closet in India.


Tejali
To be honest, Phil, I’m not sure we should use the expression ‘out of the closet’. To be out of the closet म्हणजे व्यक्तीने समाजापासून लपवलेल्या गोष्टीं सार्वजनिकरित्या स्वीकार करणे.  Gay activists and supporters have not been hiding ,they have been very public!

Phil
Yes, a very good point! We often use the term ‘out of the closet’ in a positive way, though. In fact, we often just say ‘out’.  If something or someone is ‘out’, this is a cause for celebration! People are generally happy that something is common knowledge and can be acknowledged more freely – like the issue of homosexuality.

Tejali
Homosexuality
म्हणजे समलैंगिकता. यातल्या ‘homo’चा अर्थ आहे सारखं. म्हणजे ‘homosexuality’ चा अर्थ होतो, समान लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील संबंध; ज्याला आपण same-sex attraction म्हणजे समलिंगी व्यक्तींमधील आकर्षण असंही म्हणतो.

Tom
Let’s listen to today’s news clip from BBC News Marathi. The speaker, Sameer, talks about what it was like growing up gay in India. How did he deal with his feelings?


Sameer
So growing up in India was, you know, I always had the feelings of same-sex attraction, but I didn’t know the word, so it was a very confusing stage that you grow up in because, you know, surrounding you, you don’t see a lot of, you know, examples or role models or anyone who is in a same-sex relationship. So I always felt like OK maybe I am the only who has these feelings of, you know, attraction for same-gender and I thought that one day it will just go away.


Tejali
समीरच्या लहानपणीच्या या कथेत दोन गोष्टी ‘in the closet’होत्या, त्या म्हणजे समीरची स्वतःची ओळख आणि एकूणच समलैंगिकता.  It’s sad that he thought his feelings needed to go away one day.


Tom
Hopefully the issue will become more widely spoken about now same-sex relationships have been decriminalised.


Tejali
To decriminalise म्हणजे दोषमुक्त करणे. Decriminalisation is a big step, but I think there is still a lot of progress that we need to make.

Phil
Do you think that things need time to normalise?


Tejali
Yes definitely! To normalise म्हणजे परिस्थिती सामान्य होणे.  Think about Sameer from the news. Only 20 or 30 years ago homosexuality was completely taboo, taboo म्हणजे  निषिद्ध. This is a big social change.
 
Tom
So do you think that discrimination will still occur?

Tejali
Discrimination म्हणजे भेदभाव. I think will. I think some people will still be discriminated against. Even on social media we can find discriminatory posts. Some are suggesting that homosexuality is an illness.

Phil
Hmm. I suppose a law can be overturned in a day, but homophobic attitudes may take longer to disappear.

Tejali
Yes, exactly. Homophobic हे  homophobia चं विशेषण आहे. homophobia म्हणजे समलैंगिक लोकांबद्दलचा तिरस्कार, राग, एकूणच नकारार्थी भावना. This is why people also want to see anti-discrimination laws. Decriminalisation is just the start for many people! They want true equality, त्यांना समानता हवीये.

Tom
And, speaking of criminalisation and decriminalisation, here’s the answer to today’s quiz! There are 71 countries in the world where homosexuality or being gay remains illegal.

Tejali
And thankfully India is no longer one of them!

Phil
Right! Let’s focus on the positives! Hopefully, children won’t have to grow up as Sameer did, feeling confused and in the dark about their own sexuality.

Tejali
To be in the dark about something म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दलचं अज्ञान असणे. Hopefully lots of people will feel a little less in the dark from now on! तुम्हाला काय वाटतं या the landmark decisionबद्दल,या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल? आमच्या फेसबुक ग्रुपवर नक्की सांगा. आजच्या भागातले आणखी काही महत्त्वाचे शब्द आहेत... civil liberties  म्हणजे नागरी स्वातंत्र्य, नागरी मुक्तता, to be out of the closetम्हणजे आपल्याबद्दलची गोपनीय गोष्ट  सार्वजनिकरीत्या स्वीकारणे, homosexualityम्हणजे  समलैंगिकता , same-sex म्हणजे समान लिंग, decriminalize  म्हणजे दोषमुक्त करणे, normalize म्हणजे परिस्थिती सामान्य होणे, taboo म्हणजे निषिध्द, discrimination म्हणजे भेदभाव, equality म्हणजे  समानता. मानवी हक्क आणि समानता यांची लढाई अशीच चालू राहील. पुन्हा भेटू English Togetherच्या पुढच्या भागात, Bye.

 

Language

Homophobia (adj)
The prefix ‘homo’ means ‘the same’. Homosexual means ‘sexually attracted to others of one’s own sex’. More commonly, people use the term ‘gay’ as a synonym.

Homosexual can also be used as a noun to describe a homosexual person.

Homophobia, refers to the hatred or fear of homosexuality.  The adjective is homophobic.

Police have reported a rise in homophobic crimes this year.
My friend was fired from his job because he has a boyfriend. What a terrible instance of homophobia.


Decriminalise (adj)
If we want to make something illegal we criminalise it. This means it is now a crime, or criminal.

The state government wants to criminalise alcohol as it causes social and health problems.

When we change the status of something from illegal to legal we decriminalise it. This means it is no longer a crime.

After the election, the new, more moderate government decriminalised consumption of alcohol.

Discrimination
To discriminate is to treat a group or individual in a way which is unjust. Race, age and sex are three areas which might serve as a basis for discrimination.

We often use the preposition against with discriminate and discrimination.


My former manager lost his job as the company decided he had discriminated against his female colleagues.

My friend wasn’t allowed into a bar because she’s gay. I told the security guards that their actions were sexual discrimination.

Homosexuality now legal in India

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य शब्द निवडा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of English Together, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • landmark decision
  ऐतिहासिक निर्णय 

  civil liberties
  नागरी स्वातंत्र्य 

  to be out of the closet
  सार्वजनिकरीत्या स्वीकारणे  

  homosexuality
  समलैंगिकता  

  homophobia
  समलैंगिक लोकांबद्दलची भीती, तिरस्कार 

  same-sex
  समान लिंगी 

  decriminalise
  दोषरहित करणे

  normalise
  सामान्यीकरण