1

บทเรียน 1: English Together 2

เลือกบทเรียน

 1. 1 Unit 1
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  How important is the sea

  08 Jun 2018

  How important is the sea?
  In today’s episode we will be discussing people celebrating whether people take the sea seriously enough.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  The Fourth Industrial Revolution

  07 Jun 2018

  The Fourth Industrial Revolution
  In today’s episode we will be discussing how technology continues to change the way we live our lives.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 3

  1 แบบฝึกหัด

  Eat your leftovers!

  11 Jun 2018

  In today’s episode we will be discussing the relationship between food, the individual and the community.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 4

  1 แบบฝึกหัด

  Should we pay kids to do homework?

  19 Jun 2018

  Should we pay kids to do homework?

  In today’s episode we will be discussing whether children should be paid to do their maths homework.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 5

  1 แบบฝึกหัด

  Cold callers

  26 Jun 2018

  In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.

  आजच्या भागात अनाहूत, नकोशा फोन कॉल्सबद्दल बोलणार आहोत.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 6

  1 แบบฝึกหัด

  Adrenaline junkies

  02 Jul 2018

  In today’s episode we will be discussing why people choose to do dangerous activities.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 7

  1 แบบฝึกหัด

  Extinction

  03 Jul 2018

  In today’s episode we will be discussing the threats facing animals in different countries.
  निरनिराळ्या देशांत प्राण्यांना काय धोके आहेत ते आजच्या भागात ऐकणार आहोत. 

   

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 8

  1 แบบฝึกหัด

  Why do women live longer than men?

  17 Jul 2018

  In today’s episode we will be discussing why, all over the world, women live longer than men.
  स्त्रिया पुरुषांपेक्षा जास्त जगण्यामागचं कारण काय आहे?

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 9

  1 แบบฝึกหัด

  Organic food or organic fad?

  20 Jul 2018

  Today we will be discussing the pros, cons and issues surrounding organic food.
  सेंद्रीय अन्नाचे फायदे तोटे आजच्या भागात ऐकणार आहोत.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 10

  1 แบบฝึกหัด

  Flooding

  31 Jul 2018

  In today’s episode we are discussing the causes and effects of flooding around the world.
  आजच्या भागात पुराची कारणं आणि त्याचे परिणाम याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 11

  1 แบบฝึกหัด

  No need for speed

  13 Aug 2018

  In today’s episode we are discussing speeding cars and a new, innovative way of tackling this problem.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 12

  1 แบบฝึกหัด

  Continuity of care

  17 Aug 2018

  In today’s episode we are discussing the idea that healthcare improves when patients see the same doctor.
  आजच्या भागात एकाच डॉक्टरकडून उपचार घेणं कसं फायदेशीर ठरतं याबद्दल बोलणार आहोत.  

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 13

  1 แบบฝึกหัด

  Social media anxiety

  28 Aug 2018

  Social media – is it good or bad for us? Let's discuss the idea that too much social media can lead to anxiety.
  समाजमाध्यमं चांगली की वाईट? यांच्या अतिवापरामुळे व्यक्ती मानसिक आजारांना बळी पडू शकते.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 14

  1 แบบฝึกหัด

  Tourist tax

  31 Aug 2018

  Tourist tax: Many holiday locations have started to ask tourists to pay a tourist tax. We discuss the pros and cons of tourist taxes.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 15

  1 แบบฝึกหัด

  Social nudges

  05 Sep 2018

  Today we discuss the idea that our behaviour can be influenced by ‘social nudges’ – small changes in our environment. Learn the useful vocabulary and grammar you need to join the conversation!
  छोट्या छोट्या बदलांमुळे समाजात कसे बदल होतात याबद्दल आजच्या भागात बोलणार आहोत.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 16

  1 แบบฝึกหัด

  Homosexuality now legal in India

  13 Sep 2018

  It is now no longer a crime to be gay in India!
  Learn the crucial vocabulary you need to discuss the topic by listening to today’s discussion.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 17

  1 แบบฝึกหัด

  Restaurant no-shows

  19 Sep 2018

  How important is it to show up when you’ve booked a table? Today we are discussing the relationship between restaurants and their customers.
  रेस्टॉरन्टमध्ये टेबल बुक केलं तर वेळेत जाणं किती महत्त्वाचं आहे? आज आपण बोलणार आहोत रेस्टॉरन्ट आणि तिथले ग्राहक यांच्यातल्या परस्परसंबंधाविषयी.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 18

  1 แบบฝึกหัด

  Positive disruption

  04 Oct 2018

  Most people find disruption annoying, but is it always a bad thing? Today we are discussing the pros and cons of being disrupted.

  प्रवासातला व्यत्यय एक डोकेदुखी ठरते, पण खरंच त्यांचा काय त्रास होतो? आजच्या भागात कामातल्या व्यत्ययामुळे होणाऱ्या फायद्या तोट्यांबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत.  

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 19

  1 แบบฝึกหัด

  Water shortage

  09 Oct 2018

  In today’s episode we will be discussing issues related to water use in different countries.
  वेगवेगळ्या देशातल्या पाणी प्र्श्नाबद्दल  आज आपण बोलणार आहोत.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 20

  1 แบบฝึกหัด

  How to be creative

  19 Oct 2018

  How important is it to be creative? Today we are discussing ways that people can be more creative and whether that is important.
  कल्पकतेचं महत्त्व काय? आजच्या भागात आपल्या कामात कल्पकता कशी आणता येईल आणि ते का महत्त्वाचं आहे याबद्दल आपण चर्चा करणार आहे.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 21

  1 แบบฝึกหัด

  Should your job be your vocation?

  17 Oct 2018

  Should your job be your vocation?
  Today we are discussing whether it is a good thing for people to dedicate themselves to their jobs.
  तुमच्या आवडीचं कामच तुमचा व्यवसाय असावा का?
  आजच्या भागात, दिवस रात्र काम कामात बुडून जाणं गरजेचं आहे का या बद्दल चर्चा करणार आहे.